Aktualności i przepisy BHP

Artykuły dotyczące tematyki przepisów BHP i szkoleń BHP.

Wypadek przy pracy – jak go uniknąć?

Wypadek przy pracy – jak go uniknąć?

Wypadek przy pracy jest zdarzeniem, które ma związek z pracą, nastąpiło w sposób nagły, a jego przyczyna pochodzi z zewnątrz. Efektem wypadku może być uraz lub śmierć zatrudnionego. Dane na temat wypadkowości są monitorowane na bieżąco przez GUS. W publikowanych raportach zestawia on m.in. przyczyny wypadków, rodzaje wykonywanych czynności w chwili ich wystąpienia, rodzaje urazów oraz najbardziej wypadkowe branże gospodarki.

Przeczytaj więcej »
Nadzór BHP i szkodliwe czynniki środowiska pracy

Nadzór BHP i szkodliwe czynniki środowiska pracy

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnianie pracownikom warunków pracy, które będą dla nich bezpieczne i nie doprowadzą do rozwinięcia się choroby zawodowej lub powstania urazu. Pracodawca wykonuje ten obowiązek przeprowadzając analizy ryzyka zawodowego, prowadząc szkolenia BHP, sprawując nadzór BHP i stosując środki zapobiegające wystąpieniu chorób zawodowych.

Przeczytaj więcej »
Kontrola PIP

BHP na budowie – kontrola PIP

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi w 2022 roku kampanię „Budowa. STOP wypadkom”. W jej ramach kontrolowane są place budów pod kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa pracy na budowach, polegająca na wskazaniu i usunięciu bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia pracowników.

Przeczytaj więcej »
Kontrole trzeźwości 2023

Kontrole trzeźwości od marca 2023?

Projekt ustawy o zmiany Kodeksu Pracy, oprócz uregulowania zagadnienia pracy zdalnej, wprowadza również możliwość kontrolowania pracowników pod kątem spożywania alkoholu lub innych substancji o podobnym działaniu. Kontrole trzeźwości w zakładach pracy są jednak obwarowane wieloma ograniczeniami.

Przeczytaj więcej »
Obowiązki pracodawcy w zimie

Obowiązki pracodawcy w zimie

W okresie zimowym pracodawca ma dodatkowe obowiązki w zakresie zapewniania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przede wszystkim jest to obowiązek zachowania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, wyposażenia pracowników w zimową odzież i zapewniania im ciepłych posiłków regeneracyjnych.

Przeczytaj więcej »