Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc – szkolenia

Wielu tragedii można było by uniknąć, gdyby pracownicy firmy mieli odpowiednie przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Niestety, zazwyczaj w sytuacji zagrożenia życia wiele osób nie wie jak pomóc poszkodowanemu, bezradnie oczekując na przyjazd karetki. Często jest to spowodowane brakiem umiejętności i obawą o pogorszenie stanu poszkodowane przez nieumiejętnie prowadzoną akcję ratunkową. Tymczasem te kilka minut oczekiwania może doprowadzić do trwałych uszkodzeń ciała, a nawet zadecydować o życiu poszkodowanego.

Szkolenia pierwszej pomocy
Wykorzystujemy specjalne fantomy pozwalające doskonalić umiejętności udzielania pomocy oraz specjalne zestawy ratunkowe używane w trakcie szkoleń. Zakres tematyczny dostosowany jest do specyfiki pracy i obejmuje naukę pomocy w przypadkach, które mogą wydarzyć się na terenie firmy.Prowadzone przez nas szkolenia w udzielaniu pierwszej pomocy są dedykowane różnym grupom pracowników, w zależności od sytuacji z którymi mogą się spotkać w pracy. Przeprowadzamy kursy podstawowe – ogólne, w których może uczestniczyć każdy, pediatryczne – dla osób pracujących dziećmi, oraz kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy dla pracowników służb mundurowych. Każdy kurs składa się z teoretycznego wprowadzenia i praktycznych ćwiczeń. Oprócz prawidłowego postępowania z poszkodowanym w wyniku urazu, porażenia prądem, zakrztuszenia, złamania lub zwichnięcia, kursanci uczą się radzić sobie w sytuacjach spowodowanych innymi czynnikami, np. krwotokami, ranami i chorobami takimi jak padaczka lub cukrzyca. W trakcie szkoleń mają możliwość zapoznania się z zasadami resuscytacji i postępowania z nieprzytomnym. Uczymy ich również dbania o własne bezpieczeństwo i prawidłowego zabezpieczania miejsca wypadku. Wszystkie czynności, które najpierw są omawiane teoretycznie pracownicy wykonują na fantomach, zdobywając realne umiejętności ratowania życia i zdrowia poszkodowanych. Praca z fantomami pozwala im również zwalczyć strach przed udzielaniem pierwszej pomocy, a świadomość zdobytej wiedzy i umiejętności jej praktycznego zastosowania niwelują obawy związane z nieprofesjonalnym ratowaniem poszkodowanego.

Dlaczego warto wybrać kursy pierwszej pomocy organizowane przez firmę Bezpieczna Praca?

  • Kładziemy duży nacisk na naukę praktycznych umiejętności. Nasi kursanci mają możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce
  • Uczymy zachowań w sytuacjach zagrożenia życia, zwiększając szanse na uratowanie osób poszkodowanych
  • Wykorzystujemy najnowsze fantomy i sprzęt szkoleniowy, który realnie oddaje sytuację poszkodowanego, a ćwiczącym pozwala kontrolować swoje zachowanie w trudnych sytuacjach