Szkolenia BHP Online

Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy musi odbyć obowiązkowe szkolenia wstępne z zakresu BHP, na których uczy się jak bezpiecznie pracować na swoim stanowisku pracy. Szkolenia te są okresowo powtarzane, by przypomnieć przekazane wcześniej wiadomości, zaktualizować posiadaną wiedzę i poinformować o wprowadzonych zmianach. Również pracodawcy i osoby zajmujące się kompleksowo zagadnieniami BHP w firmie mają obowiązek uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy.

Organizacja obowiązkowych szkoleń to dla pracodawcy duży problem logistyczny i czasowy. Czas kursów wliczany jest do czasu pracy, a wszelkie koszty ponosi właściciel firmy. Nie zawsze udaje się zebrać wszystkich pracowników w jednym miejscu o określonej porze (czasami jest to niemożliwe ze względu na ich liczbę), a przygotowanie i przeprowadzenie kursu zajmuje mnóstwo czasu. By uniknąć tych problemów, stworzone zostały szkolenia BHP online.

Przejdź na stronę naszej Platformy Edukacyjnej BHP:

Szkolenia BHP online

Szkolenia online można wykorzystać zarówno w dużych, jak i w małych firmach. Pozwalają szybko i łatwo przeszkolić wszystkich pracowników, bez konieczności organizowania wielu wykładów i grup szkoleniowych. Nie wymagają specjalistycznego oprogramowania (wystarczy komputer z dostępem do internetu) i nie dezorganizują pracy przedsiębiorstwa. Kursy dostosowane są do potrzeb pracowników i ich stanowisk pracy. Każdy zatrudniony ma dostęp do platformy szkoleniowej przez określony czas, co umożliwia mu dostosowanie terminu kursu do swoich potrzeb i ukończenie go w wybranym przez siebie czasie. Dla pracodawców również jest to duże ułatwienie, pozwalające uniknąć problemów logistycznych i organizacyjnych oraz zaoszczędzić czas potrzebny na zorganizowanie kursów. To także niższe koszty przeprowadzania obowiązkowych szkoleń.

Program szkoleń online jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r., nr 180, poz. 1860). Kurs obejmuje część teoretyczną (odpowiadającą klasycznemu wykładowi) w trakcie której przekazywane są wszystkie niezbędne informacje z zakresu BHP. Szkolenie kończy się egzaminem online, podczas którego pracownik potwierdza zdobycie i przyswojenie sobie wiedzy z zakresu BHP. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania certyfikatu ukończenia szkolenia.

Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń BHP online przygotowanych przez Bezpieczną Pracę?

  • Pozwalają szybko i łatwo przeszkolić każdą ilość pracowników, bez konieczności czasochłonnego organizowania sal i wykładów
  • Dają pracownikom możliwość odbywania szkolenia w dogodnym dla nich czasie
  • Mają taką samą wartość jak kursy prowadzone metodą tradycyjną, a po ich zakończeniu uczestnicy otrzymują certyfikat