Kurs – Pierwsza pomoc pediatryczna (dzieci)

Kursy pierwszej pomocy pediatrycznej dostarczają niezbędnej wiedzy z zakresu ratowania życia i zdrowia dzieci w sytuacjach zagrożenia.

Uczestnikiem kursu może być każdy, kto pracuje lub opiekuje się dziećmi, zarówno w pracy jak i w domu. W szczególności kurs polecany jest rodzicom, wychowawcom, nauczycielom, opiekunom, pracownikom żłobków, przedszkoli i szkół. Kurs pierwszej pomocy pediatrycznej pozwala poznać zasady zachowania się i udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia nieletnich.

Pierwsza pomoc pediatrycznaW programie kursu uwzględniono zarówno zasady pomocy niemowlętom jak i starszym dzieciom. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z regułami prowadzenia resuscytacji u dzieci oraz działaniami w często zdarzających się przypadkach oparzeń, zakrztuszeń, urazów.

Część praktyczna szkolenia przeprowadzana jest na fantomie, który pozwala opiekunom wyrobić odpowiednie nawyki i przećwiczyć całą procedurę. Szkolenie uwzględnia również inne przypadki sytuacji niebezpiecznych często występujących z udziałem dzieci, które mają swoje źródło w chorobach (takich jak np. cukrzyca lub padaczka).

W trakcie kursu można również poznać w praktyce sposoby udrażniania dróg oddechowych (w przypadku np. zachłyśnięcia się lub zatamowania ich ciałem obcym) oraz postępowanie w napadach drgawek lub zatruć. Opiekunowie uczą się również analizować stan dziecka, by w odpowiednim momencie móc wezwać kwalifikowaną pomoc.

Ukończenie kursu potwierdzane jest imiennym certyfikatem.