Szkolenia BHP

Celem szkoleń BHP jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Duża odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na pracodawcy – to on ponosi koszty szkoleń, badań lekarskich oraz stworzenia warunków, które nie będą stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Jednak również zatrudnieni mają obowiązek dbania o bezpieczeństwo na swoim stanowisku i wykonywania pracy w sposób, który nie będzie zagrażał bezpieczeństwu ich lub współpracowników. W celu zapoznania ich z uprawnieniami i obowiązkami pracowników oraz regułami BHP przeprowadzane są szkolenia (szkolenia wstępne i szkolenia okresowe).

Szkolenia BHP

Szkolenia wstępne BHP przeznaczone są dla nowo przyjętych pracowników. Przed rozpoczęciem pracy powinni się oni dowiedzieć jakie zasady BHP obowiązują w firmie i poznać regulacje prawne, które dotyczą tej dziedziny. Instruktaż ogólny wprowadza ich w ogólne zagadnienia BHP.

Celem instruktażu stanowiskowego (drugiej części szkolenia wstępnego, chociaż nie zawsze obowiązkowej) jest zaprezentowanie poprawnego sposobu pracy na danym stanowisku i przedstawienie zagrożeń, które stanowią ryzyko dla zdrowia i życia. W trakcie tej części szkolenia pracownik uczy się oceniać zagrożenia i im zapobiegać.

Szkolenia okresowe BHP mają obowiązek odbywać wszyscy pracownicy, a także pracodawcy. Ich celem jest aktualizacja wiedzy z zakresu BHP, którą posiadają pracujący w danej firmie. Kursy są wykorzystywane do przedstawienia zmian w prawie (zarówno państwowym jak i w wewnętrznych regulacjach firmowych) oraz do przypomnienia wiadomości ze szkolenia wstępnego. Program szkoleń okresowych powinien być dostosowany do potrzeb pracowników i uwzględniać specyfikę stanowisk na których pracują. Każda z grup zatrudnionych powinna odbywać szkolenia okresowe w terminach zgodnych z przepisami prawa. Można je również przeprowadzić w sytuacjach, gdy wiedza pracowników z zakresu BHP wymaga aktualizacji (np. w związku z wprowadzeniem nowych technologii lub zmianą procesów produkcyjnych).

Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń BHP prowadzonych przez firmę Bezpieczna Praca?

  • Wykorzystujemy nowoczesne metody i ciekawe formy szkolenia, dzięki czemu kursanci rzeczywiście zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu BHP i potrafią ją zastosować w swojej pracy
  • Wspieramy klientów w zakresie zapewniania bezpieczeństwa pracy zatrudnionym
  • Mamy doświadczenie w szkoleniu pracowników – zaufało nam wiele znanych firm. Pracujemy dla dużych korporacji, jak również małych przedsiębiorstw.