Diizocyjaniany – szkolenia

Każdy pracownik, który ma kontakt z diizocyjanianami na swoim stanowisku pracy, powinien przejść szkolenie BHP. Diizocyjaniany są niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami chemicznymi, mogą powodować podrażnienie skóry, dróg oddechowych i oczu, a także alergię. Uczulenie na nie jest nieodwracalne – niewłaściwe obchodzenie się z nimi może skutkować nawet koniecznością zmiany miejsca i rodzaju pracy!

Nasze szkolenie przeznaczone jest dla osób mających w pracy kontakt z diizocyjanianami, ich kierowników, brygadzistów, a także dla nadzoru BHP w firmach. Przedstawialiśmy w nim najważniejsze zagadnienia związane ze specyfiką tych substancji, sposobami prawidłowego obchodzenia się z nimi, zagrożeniami dla człowieka oraz działaniami w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie składa się z pięciu części – każda z nich poświęcona jest jednemu zagadnieniu.

Diizocyjaniany – szkolenia

W części pierwszej omawiamy czym są diizocyjaniany i jakie mają właściwości fizyczne i chemiczne. Przedstawiamy również podstawowe zagrożenia, informacje o oznakowaniu produktów i ogólnych zasadach użytkowania tych chemikaliów.

Część druga jest poświęcona oddziaływaniu na człowieka. W niej omawiamy wpływ diizocyjanianów na zdrowie oraz podstawowe zasady użytkowania, które mają zmniejszać ryzyko zawodowe przy pracy z nimi.

W trzeciej części zajmujemy się zagrożeniami dla pracowników i skutkami przekroczenia dopuszczalnych norm. Omawiamy sposoby dostawania się diizocyjanianów do organizmu i najczęściej występujące objawy ich wchłonięcia.

Czwarta część szkolenia opisuje podstawowe zasady pracy z tymi substancjami. Uczymy jak bezpiecznie, zgodnie z zasadami BHP, wykonywać swoje obowiązki na stanowiskach narażonych na skażenie, jak chronić siebie i inne osoby oraz zgodnie z przepisami postępować ze skażonymi odpadami i opakowaniami.

Piąty moduł kursu poświęciliśmy sytuacjom awaryjnym. Omawiamy w nim sposoby zabezpieczenia miejsca skażenia i usuwania odpadów, zasady pierwszej pomocy oraz plany awaryjne.

Dlaczego warto wybrać szkolenie Diizocyjaniany prowadzone przez specjalistów z Bezpiecznej Pracy?

  • Zapewniamy kompleksową wiedzę – w szkoleniu znajdują się wszystkie zagadnienia, które są niezbędne do bezpiecznego rozpoczęcia pracy z diizocyjanianami
  • Prezentujemy materiał w sposób ciekawy, spójny i zrozumiały dla każdego, co pozwala z łatwością przyswoić sobie nowe informacje
  • Uczymy prawidłowych nawyków i bezpiecznego wykonywania pracy na stanowiskach, na których ludzie mają styczność z tą substancją.