Szkolenia Okresowe BHP

Pracodawca zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy ma obowiązek zapewnić pracownikom szkolenia okresowe BHP. Ich celem jest uzupełnienie i zaktualizowanie wiedzy o bezpiecznym sposobie wykonywania swojej pracy oraz zapoznanie zatrudnionych ze zmianami, które w tej dziedzinie zostały wprowadzone. Szkolenia odbywają się na koszt pracodawcy, on również ma obowiązek dopilnowania ich terminów i organizacji.

Dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenia Okresowe BHP

Częstotliwość odbywania szkoleń okresowych przez poszczególne grupy pracowników reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r., nr 180, poz. 1860 z późn. zm). Zgodnie z nim najczęściej (przynajmniej raz w roku) muszą się szkolić osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych, gdzie występuje duże narażenie zdrowia pracowników. Nieco rzadziej (raz na 3 lata) prawo przewiduje obowiązkowe kursy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, gdzie takiego zagrożenia nie ma. Osoby pracujące na stanowiskach administracyjno – biurowych raz na 6 lat, inżynieryjno – technicznych oraz pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy szkolą się raz na 5 lat. Ten sam termin obowiązuje pracodawców i kierowników.

Wymieniane w rozporządzeniu terminy określają minimalną częstotliwość odbywania kursów. Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia szkoleń (ponieważ zmieniły się warunki BHP np. w wyniku zmian organizacyjnych lub modyfikacji procesu produkcji), wówczas powinny się one odbywać częściej.

Nie tylko termin, ale również program szkoleń okresowych powinien być dostosowany do potrzeb szkoleniowych pracowników i obejmować zagadnienia, które wymagają przypomnienia lub zaktualizowania wiedzy zatrudnionych. Przykładowy program zawiera wspominane już Rozporządzenie, jednak to pracodawca (w porozumieniu z pracownikami) decyduje, jakie zagadnienia włączyć do szkoleń okresowych BHP, by przyniosły one największe korzyści i wpłynęły realnie na poprawę bezpieczeństwa pracy w jego firmie.

Dlaczego warto wybrać szkolenia okresowe przeprowadzane przez ekspertów z Bezpiecznej Pracy?

  • Opracowujemy programy kursów okresowych BHP na podstawie zapotrzebowania pracowników i pracodawcy, uwzględniając stosowane technologie produkcyjne i organizację przedsiębiorstwa.
  • Dbamy o to, by każdy otrzymał odpowiedzi na nurtujące go pytania, dostosowując elastycznie program kursu do potrzeb uczestników.
  • Przed szkoleniem aktualizujemy naszą wiedzę o zmianach prawych oraz zapoznajemy się ze specyfiką działalności firmy.