Nadzór BHP dla firm – usługi

Nadzór BHP dla firm, sprawowany przez zewnętrznych specjalistów ds. BHP, pozwala na dostęp do profesjonalnej wiedzy i znaczną oszczędność czasu.

Bezpieczna Praca oferuje usługi nadzoru i kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy w województwie mazowieckim. Działamy głównie w takich miastach jak Pruszków, Warszawa i Piastów, ale nie tylko. Nasi eksperci wspierają swoim doświadczeniem budowy i przedsiębiorstwa również w Grodzisku i Ożarowie Mazowieckim, Brwinowie i w Milanówku.

Wymogi prawne dotyczące nadzoru BHP w firmach

Na każdego pracodawcę prawo nakłada obowiązek stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy swoim pracownikom.

W małych firmach (zatrudniających do 10 pracowników lub do 20 – pod warunkiem, że nie prowadzą działalności szczególnie zagrożonej ryzykiem wypadku) pracodawca może sam wykonywać działania służby BHP, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia. W większych firmach (do 100 osób) ma obowiązek zlecić to jednemu z pracowników, a powyżej 100 zatrudnionych – powołać służbę BHP.

Bez względu na wielkość firmy, pracodawca może zlecić wykonywanie zadań służby BHP specjalistom zewnętrznym, którzy zapewnią odpowiednią wiedzę, doświadczenie i nadzór nad bezpieczeństwem pracujących ludzi.

Dlaczego warto wybrać nadzór BHP dla firm?

Realizowanie obowiązków z zakresu BHP wiąże się z koniecznością codziennego monitorowania stanu bezpieczeństwa w firmie, a także z dopilnowaniem wielu terminów. Nie wolno dopuścić pracownika do wykonywania zleconych zadań bez ważnych badań i odpowiedniego szkolenia BHP, które powinny być cyklicznie powtarzane. Monitorowanie wszystkich spraw związanych z organizacją pracy jest czasochłonne i nie każdy pracodawca ma na to czas. Wielu woli przekazać te kompetencje zewnętrznym audytorom i specjalistom.

Powierzenie zadań służby BHP ekspertom zewnętrznym ma dużo zalet. Przede wszystkim to oszczędność czasu – specjaliści zatroszczą się o przeprowadzenie szkoleń dla wybranych grup pracowników, dopilnują terminów badań okresowych oraz wdrożenia nowych zatrudnionych. Ekspert będzie sprawował również bieżący nadzór na warunkami pracy w przedsiębiorstwie oraz kontrolował, czy podczas pracy są przestrzegane reguły BHP.

Praca ze specjalistami zewnętrznymi to również możliwość skorzystania z ich wiedzy i doświadczenia. Prowadzą oni nadzór nad warunkami BHP w wielu firmach, spotykając się z różnymi przypadkami i organizacją pracy. Mają więc bogatą wiedzę na temat rzeczywistych przyczyn wydarzeń oraz sposobów zapobiegania im, nie tylko w jednej, wybranej branży. Są biegli w kontaktach z państwowymi instytucjami nadzorującymi w zakresie bezpieczeństwa pracy w przypadku kontroli lub wypadku przy pracy, a także znają wymogi poprawnego prowadzenia dokumentacji BHP.

Każdy specjalista zewnętrzny z zakresu bezpieczeństwa pracy ma obowiązek na bieżąco aktualizować swoją wiedzę i informacje z zakresu bezpieczeństwa pracy na szkoleniach, przeznaczonych dla tej grupy.

Wybierając zewnętrzną firmę do sprawowania nadzoru BHP w firmie można więc skorzystać z profesjonalnej wiedzy, a także zapewnić pracownikom naprawdę bezpieczne warunki wykonywania zleconych obowiązków.

Jakie zadania wchodzą w zakres nadzoru BHP dla firm?

Nadzór BHP dla firm pozwala na outsourcing wielu zadań z zakresu bezpieczeństwa pracy, których wykonywanie nakłada na przedsiębiorcę polskie prawo. Do najważniejszych należy kontrola stanu BHP w firmie i przygotowywanie zaleceń, które mogłyby poprawić warunki pracy. Specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zajmują się również doradztwem i okresowymi przeglądami stanu BHP, sprawdzając, czy zalecane zmiany zostały wprowadzone i są respektowane przez pracowników.

Ich zadaniem jest także dbałość o odpowiednie przeszkolenie zatrudnionych i dopilnowanie właściwego przygotowania stanowisk pracy. Oprócz szkoleń BHP (wstępnych, okresowych, kontrolnych), nadzór BHP przygotowuje również oceny ryzyka zawodowego i pilnuje terminów badań pracowniczych. Odpowiada też za wszelkie dokumentacje BHP, które pracodawca ma obowiązek prowadzić.

W razie wypadku przy pracy nadzór BHP prowadzi postępowanie związane z jego wyjaśnianiem, wraz z pełną dokumentacją. Kontaktuje się również w imieniu przedsiębiorcy z instytucjami odpowiedzialnymi za monitorowanie takich zdarzeń, realizuje ich nakazy i decyzje w zakładzie pracy.

Dlaczego warto zatrudnić zewnętrznego specjalistę BHP z firmy Bezpieczna Praca?

  • Posiadamy udokumentowane wieloma certyfikatami doświadczenie i wiedzę, którymi dzielimy się z naszymi klientami
  • Prowadzimy stały nadzór nad warunkami pracy i sposobami jej wykonywania przez zatrudnionych, gwarantując przestrzeganie wszelkich reguł BHP w firmie
  • Zajmujemy się kompleksowo zagadnieniami BHP w firmach, bez względu na ich branże, profil działalności i wielkość przedsiębiorstwa