Nadzór BHP dla firm – usługi

Na każdego pracodawcę prawo nakłada obowiązek stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy swoim pracownikom. W małych firmach (zatrudniających do 10 pracowników lub do 20 pod warunkiem, że nie prowadzą działalności szczególnie zagrożonej ryzykiem wypadku) pracodawca może sam wykonywać działania służby BHP, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia. W większych firmach (do 100 osób) ma obowiązek zlecić to jednemu z pracowników, a powyżej 100 zatrudnionych – powołać służbę BHP. W każdej sytuacji może jednak zlecić wykonywanie zadań służby BHP specjalistom zewnętrznym, którzy zapewnią odpowiednią wiedzę, doświadczenie i nadzór nad bezpieczeństwem pracujących ludzi.

Nadzór BHP dla firm

Powierzenie zadań służby BHP ekspertom zewnętrznym niesie ze sobą dużo zalet dla pracodawcy. Przede wszystkim to oszczędność czasu – specjaliści zatroszczą się o przeprowadzenie szkoleń, dopilnują terminów badań okresowych oraz będą reprezentowali pracodawcę przed instytucjami monitorującymi stan BHP w firmach. Ekspert będzie sprawował również bieżący nadzór na warunkami pracy w przedsiębiorstwie oraz kontrolował, czy praca jest wykonywana z przestrzeganiem reguł BHP. Praca ze specjalistami zewnętrznymi to również możliwość skorzystania z ich wiedzy i doświadczenia. Prowadzą oni nadzór nad warunkami BHP w wielu firmach, spotykając się z różnymi przypadkami i okolicznościami oraz mają obowiązek na bieżąco aktualizować swoją wiedzę i informacje z zakresu bezpieczeństwa pracy na przeznaczonych dla tej grupy szkoleniach.

Dlaczego warto zatrudnić zewnętrznego specjalistę BHP z firmy Bezpieczna Praca?

  • Posiadamy udokumentowane wieloma certyfikatami doświadczenie i wiedzę, którymi dzielimy się z naszymi klientami
  • Prowadzimy stały nadzór nad warunkami pracy i sposobami jej wykonywania przez zatrudnionych, gwarantując przestrzeganie wszelkich reguł BHP w firmie
  • Zajmujemy się kompleksowo zagadnieniami BHP w firmach, bez względu na ich branże i profil działalności