Szkolenie z zakresu ppoż

Na mocy art. 2091 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć w firmie pracownika, który będzie odpowiedzialny za wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Celem kursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi na terenie ich zakładu pracy oraz nauczenie ich reguł postępowania w przypadku pożaru. Szkoleniu Ppoż podlegają nowo zatrudnieni pracownicy (wstępne kursy ppoż.) oraz pracodawcy i już pracujący na swoich stanowiskach (okresowe kursy ppoż.).

Szkolenie z zakresu Ppoż

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z instrukcją pożarową obiektu oraz miejscami rozmieszczenia sprzętu gaśniczego. W zależności od stosowanego w zakładzie sprzętu ppoż. szkolenie obejmuje również jego obsługę i zasady postępowania w trakcie pożaru, ze szczególnym uwzględnieniem oznakowania dróg ewakuacyjnych i procedur ewakuacji. Kursanci zapoznają się z procedurami alarmowymi, uczą poprawnych zachowań w sytuacji zagrożenia oraz właściwości i zastosowania poszczególnych sprzętów gaśniczych. W sytuacjach gdy w zakładzie używa się środków i chemikaliów które zwiększają zagrożenie wybuchem lub są łatwopalne, wówczas program szkolenia może być rozbudowany o sposoby postępowania z tymi środkami, ich zabezpieczania i przechowywania.

Kurs obejmuje część teoretyczną i praktyczną naukę posługiwania się sprzętem gaśniczym. W ramach szkolenia przeprowadzane są również ćwiczenia ewakuacyjne.

Szkolenie ppoż. może być elementem wstępnego i okresowego szkolenia BHP pracowników i pracodawców.