Kurs Podstawowy Pierwszej Pomocy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. nr 129, poz. 844, z późn. zm.) pracodawca powinien zapewnić pracownikom sprawny i funkcjonujący system udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ma on również obowiązek wyznaczenia i przeszkolenia wybranych pracowników w zakresie udzielania tej pomocy i obsługi punktów medycznych i apteczek.

Kurs pierwszej pomocy
Podstawowe szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy może jednak odbyć każdy pracownik, chcący poznać zasady ratowania życia i zdrowia w sytuacjach zagrożenia.

 

Program kursu obejmuje zagadnienia, z którymi często można się spotkać w miejscu pracy, podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Uczestnicy najpierw poznają w teorii zasady udzielania pomocy, sposoby zabezpieczenia poszkodowanego i miejsca wypadku oraz zasady wzywania pomocy, by później uczyć się konkretnych czynności ratunkowych w praktyce, na specjalnych fantomach.

Program obejmuje zagadnienia postępowania w przypadkach złamań, zakrztuszeń, urazów, porażenia prądem, oparzeń oraz różnych rodzajów ran i tamowania krwotoków.

Uczestnicy uczą się wykorzystywać sprzęt dostępny w apteczkach, sprawdzać podstawowe funkcje życiowe, reanimować osoby poszkodowane i zapewniać bezpieczeństwo w miejscu wypadku. Podstawowy kurs pierwszej pomocy może być przydatny nie tylko dla pracowników, ale dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się fachowo ratować życie w sytuacjach zagrożenia.