Kurs – Wymiana butli gazowych w wózkach widłowych

Wymiana butli gazowych w wózkach widłowych

Osoby posiadające uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym mogą je uzupełnić o kurs wymiany butli gazowych (LPG).

 
Program kursu obejmuje zagadnienia związane z zapewnieniem bezpiecznych warunków wymiany butli (z uwzględnieniem odpowiedniego oświetlenia, wentylacji, urządzeń technicznych itp.), oraz zapoznaje uczestników ze sposobami podłączania butli do wózka.
Kurs wymiany butli w wózkach widłowych

Uczestnicy uczą się zapewniać prawidłowe (bezpieczne) warunki wymiany, a także otrzymują wiedzę z zakresu bezpieczeństwa transportu i obchodzenia się z samą butlą gazową. Instruktor prezentuje szkolonym sposób bezpiecznej wymiany butli, zwracając uwagę na czynności trudne i niebezpieczne, pokazując sposoby ochrony przed zagrożeniami oraz odpowiednie przygotowanie stanowiska do wymiany.

Druga część szkolenia poświęcona jest praktycznym umiejętnościom. Kursant, pod nadzorem instruktora i z jego pomocą dokonuje próbnej wymiany butli. Po otrzymaniu informacji zwrotnej od instruktora i uwag dotyczących BHP, uczestnik jeszcze raz samodzielnie wymienia butlę, zgodnie ze zdobytą wcześniej wiedzą i praktycznymi uwagami od prowadzącego.

Kurs można realizować w połączeniu z kursem obsługi wózków widłowych lub osobno. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający odbycie kursu i uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych.