Szkolenia Ppoż

Celem szkoleń ppoż. jest zapoznanie pracowników firm z zasadami postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń. Każdy budynek powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt gaśniczy – obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie by był on sprawny i łatwo dostępny.

Szkolenia PpożW sytuacjach pożaru, niejednokrotnie, mimo sprawnego sprzętu straty materialne są duże. Większość pracowników nie potrafi go użyć, nie wie, jaki rodzaj środków gaśniczych nadaje się do gaszenia różnego rodzaju pożarów i nie potrafi uruchomić gaśnicy. Pożar powoduje wybuch paniki, skutkując chaotyczną ucieczką ludzi z miejsca zagrożenia, bez zwrócenia uwagi na inne osoby i mienie. Może to doprowadzić do zwiększenia strat materialnych i urazów osób spowodowanych naporem tłumu. Pracownicy często nie mają również świadomości, że w sytuacjach zagrożenia pożarowego ciążą na nich obowiązki, z których powinni się wywiązać.

Proponowane przez firmę Bezpieczna Praca szkolenia uczą pracowników posługiwania się sprzętem gaśniczym oraz zapoznają z teoretycznymi zagadnieniami gaszenia pożarów. W trakcie ćwiczeń praktycznych zatrudnieni poznają zasady zachowania się podczas ewakuacji i uczą zapobiegać panice. Przygotowane przez nasz szkolenia kładą duży nacisk na praktyczne umiejętności i składają się z krótkiego wprowadzenia teoretycznego oraz dużej ilości ćwiczeń.

Kursy obejmują kompleksowe zapoznanie się przez pracowników ze sprzętem gaśniczym dostępnym w firmie, zasady jego zastosowania i sposób użycia. Pracownicy uczą się rozpoznawać pożary i dobierać odpowiedni sprzęt. Praktyczne ćwiczenia z zastosowania gaśnic, informacje o rozmieszczeniu ich w budynku oraz możliwość sprawdzenia się w sytuacji testowej pomagają pracownikom podejmować dobre decyzje w sytuacji realnego pożaru.

Oprócz sposobów pracy ze sprzętem gaśniczym szkolenie obejmuje również reguły prowadzenia ewakuacji. Pracownicy zapoznają się z oznaczeniami dróg ewakuacyjnych, swoimi obowiązkami i poprawnymi zasadami zachowania się w trakcie ewakuacji. W praktyce uczą się zachowań w sytuacjach zagrożenia oraz przebiegu ciągów ewakuacyjnych w budynku firmy. Znajomość tych zagadnień pozwala w obliczu realnego pożaru uniknąć paniki i przeprowadzić szybką i skuteczną akcję ewakuacyjną.

Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń ppoż. prowadzonych przez specjalistów z firmy Bezpieczna Praca?

  • Uczą pracowników zachowania w sytuacji zagrożenia, zapewniając sprawne prowadzenie akcji ewakuacyjnej i ograniczenie strat mienia
  • Pozwalają poznać praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej, dzięki dużej ilości ćwiczeń
  • Są prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów BHP, posiadających wszystkie niezbędne uprawnienia i potrafiących przekazywać wiedzę