Szkolenia Ppoż

Celem szkoleń ppoż. jest zapoznanie pracowników firm z zasadami postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń. Każdy budynek powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt gaśniczy – obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie by był on sprawny i łatwo dostępny.

Szkolenia PPoż

W sytuacjach pożaru, niejednokrotnie, mimo sprawnego sprzętu straty materialne są duże. Większość pracowników nie potrafi go użyć, nie wie, jaki rodzaj środków gaśniczych nadaje się do gaszenia różnego rodzaju pożarów i nie potrafi uruchomić gaśnicy. Pożar powoduje wybuch paniki, skutkując chaotyczną ucieczką ludzi z miejsca zagrożenia, bez zwrócenia uwagi na inne osoby i mienie. Może to doprowadzić do zwiększenia strat materialnych i urazów osób spowodowanych naporem tłumu. Pracownicy często nie mają również świadomości, że w sytuacjach zagrożenia pożarowego ciążą na nich obowiązki, z których powinni się wywiązać.

Proponowane przez firmę Bezpieczna Praca szkolenia uczą pracowników posługiwania się sprzętem gaśniczym oraz zapoznają z teoretycznymi zagadnieniami gaszenia pożarów. W trakcie ćwiczeń praktycznych zatrudnieni poznają zasady zachowania się podczas ewakuacji i uczą zapobiegać panice. Przygotowane przez nasz szkolenia kładą duży nacisk na praktyczne umiejętności i składają się z krótkiego wprowadzenia teoretycznego oraz dużej ilości ćwiczeń.

Kursy obejmują kompleksowe zapoznanie się przez pracowników ze sprzętem gaśniczym dostępnym w firmie, zasady jego zastosowania i sposób użycia. Pracownicy uczą się rozpoznawać pożary i dobierać odpowiedni sprzęt. Praktyczne ćwiczenia z zastosowania gaśnic, informacje o rozmieszczeniu ich w budynku oraz możliwość sprawdzenia się w sytuacji testowej pomagają pracownikom podejmować dobre decyzje w sytuacji realnego pożaru.

Oprócz sposobów pracy ze sprzętem gaśniczym szkolenie obejmuje również reguły prowadzenia ewakuacji. Pracownicy zapoznają się z oznaczeniami dróg ewakuacyjnych, swoimi obowiązkami i poprawnymi zasadami zachowania się w trakcie ewakuacji. W praktyce uczą się zachowań w sytuacjach zagrożenia oraz przebiegu ciągów ewakuacyjnych w budynku firmy. Znajomość tych zagadnień pozwala w obliczu realnego pożaru uniknąć paniki i przeprowadzić szybką i skuteczną akcję ewakuacyjną.

Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń ppoż. prowadzonych przez specjalistów z firmy Bezpieczna Praca?

  • Uczą pracowników zachowania w sytuacji zagrożenia, zapewniając sprawne prowadzenie akcji ewakuacyjnej i ograniczenie strat mienia
  • Pozwalają poznać praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej, dzięki dużej ilości ćwiczeń
  • Są prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów BHP, posiadających wszystkie niezbędne uprawnienia i potrafiących przekazywać wiedzę