Szkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktażu w dziedzinie BHP

Na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm) szkolenie w zakresie instruktażu stanowiskowego powinien przeprowadzić pracodawca lub osoba wyznaczona przez pracodawcę. Zazwyczaj jest to kierownik (brygadzista), któremu podlegają szkoleni ludzie.

Szkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktażu w dziedzinie BHPOsoby prowadzące instruktaż (oprócz wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie) muszą posiadać również odpowiednie uprawnienia do nauczania pracowników. Uzyskują je po przeszkoleniu z zakresu metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego w dziedzinie BHP.

Program kursu obejmuje metody prowadzenia instruktażu oraz sposoby przekazywania wiedzy. Osoba szkolona zapoznaje się z metodyką nauczania (obejmującą sposoby organizacji szkoleń, przygotowania materiałów i prowadzenia kursów) oraz elementami psychologii (w szczególności w zakresie uczenia się osób dorosłych).

Kurs obejmuje również przedstawienie prawidłowego sposobu przeprowadzania instruktażu, a także metody sprawdzenia efektów szkolenia.

Kursant uczy się korygować błędy szkolonej osoby i poznaje skuteczne metody dzielenia się swoim doświadczeniem.

Każde szkolenie kończy się egzaminem, po zdaniu którego osoba szkolona otrzymuje certyfikat uprawniający ją do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego w firmie.