Doradca ADR

Umowa ADR – podstawowe przepisy

Uczestnikiem przewozu w rozumieniu Umowy ADR jest nie tylko spedytor, ale również nadawca i odbiorca przesyłki oraz osoba, która ją rozładowuje. Uczestnicy mają obowiązki, które powinny być realizowane przy każdym przewozie, nawet na krótkich trasach (np. Pruszków – Warszawa). Ich celem jest takie zorganizowanie transportu, by zminimalizować ryzyko szkód w środowisku oraz zapobiec niebezpieczeństwu jakie może stworzyć dla ludzi przewożona substancja.

ADR – obowiązki nadawcy

Doradca ADR

Każda przesyłka zawierająca substancje niebezpieczne musi spełniać określone wymogi dotyczące pakowania i oznakowania. Kierowcy muszą przejść specjalne szkolenia, w trakcie trwania których dowiadują się jak zabezpieczyć przewożony ładunek, jakie ma on cechy i jak wpływa na ludzi i środowisko. Dodatkowo poznają procedury ratunkowe, co pozwala im na szybkie zareagowanie w przypadku zagrożenia (pierwsza pomoc + zabezpieczenie miejsca).

Podczas przewożenia ładunku niebezpiecznego każdy kierowca musi mieć przy sobie komplet wymaganych dokumentów. Wśród nich powinny się znaleźć m.in. zezwolenia, dopuszczenia oraz dokumenty przewozowe.

Transport może się odbywać tylko w przystosowanych do tego pojemnikach, dopuszczonych do przewozu substancji niebezpiecznych i oznakowanych zgodnie z zapisami Umowy ADR. Oznakowane muszą być również pojemniki już opróżnione.

ADR – obowiązki spedytora

Obowiązkiem spedytora jest zagwarantowanie bezpiecznego dostarczenia towaru we wskazane miejsce. Jego zadaniem jest przede wszystkim zadbanie o to, by kierowca otrzymał wszystkie niezbędne informacje o transportowanej substancji, a pojazdy były w pełni sprawne i spełniały wymogi Umowy ADR (m.in. w zakresie oznakowania i badań technicznych). Nadzór nad transportem ADR powinien sprawować doradca ds. bezpieczeństwa, wyznaczony przez spedytora.

ADR – obowiązki odbiorcy

Również odbiorca musi przestrzegać reguł transportu towarów niebezpiecznych, a Umowa ADR nakłada na niego obowiązki. Należy do nich dopilnowanie, by towar został rozładowywany i był składowany zgodnie z przepisami. W sytuacji, gdy jest to wymagane, odbiorca powinien oczyścić kontenery i cysterny służące do transportu.

ADR – obowiązki rozładowcy

Umowa ADR wprowadza czwartego uczestnika przewozu – jest nim rozładować, czyli podmiot, który zajmuje się opróżnianiem cystern i kontenerów, w których znajdowały się towary niebezpieczne. Jego zadaniem jest zapewnienie takich procedur rozładunku, by odbył się on w sposób bezpieczny i nie zagrażający środowisku. Musi również sprawdzić, czy towary które zostały rozładowane są zgodne z dokumentacją oraz wyczyścić pojemniki (kontenery, cysterny) w których były transportowane. Oczyszczone pojemniki powinny mieć zdjęte oznaczenia informujące o niebezpiecznej zawartości.