Szkolenie okresowe dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

Nie tylko pracownicy, ale również pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (brygadziści, mistrzowie, kierownicy) mają obowiązek regularnego szkolenia się w zakresie BHP. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r., nr 180, poz. 1860 z późn. zm) powinni odbywać kurs przynajmniej raz na 5 lat.

Szkolenie dla pracodawcówProgram szkoleń dla pracodawców i osób kierujących pracownikami obejmuje zagadnienia prawne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki zdrowia zatrudnionych, ochrony pracy kobiet i osób młodocianych oraz nadzoru i kontroli nad warunkami pracy. Pracodawcy i kierownicy uczą się identyfikować zagrożenia na stanowiskach pracy oraz oceniać związane z nimi ryzyko.

Część szkolenia poświęcona jest zagadnieniom wypadków przy pracy i chorób zawodowych z którymi mogą się zetknąć w firmie – zapobieganiu im, analizowaniu przyczyn oraz ich charakterystyce. W programie przewidziano również zagadnienia z zakresu ochrony środowiska naturalnego i przeciwpożarowej, a także zasady udzielania pierwszej pomocy, postępowania w sytuacjach zagrożenia (pożaru, awarii) i wypadków przy pracy. Dodatkowo pracodawcy i kierownicy uczą się organizowania i metodyki prowadzenia szkoleń oraz zapoznają z informacjami o ekonomicznych konsekwencjach nieprzestrzegania reguł BHP w firmie.