Aktualności i przepisy BHP

Artykuły dotyczące tematyki przepisów BHP i szkoleń BHP.

Wypadek przy pracy – jak go uniknąć?

Wypadek przy pracy – jak go uniknąć?

Wypadek przy pracy jest zdarzeniem, które ma związek z pracą, nastąpiło w sposób nagły, a jego przyczyna pochodzi z zewnątrz. Efektem wypadku może być uraz lub śmierć zatrudnionego. Dane na temat wypadkowości są monitorowane na bieżąco przez GUS. W publikowanych raportach zestawia on m.in. przyczyny wypadków, rodzaje wykonywanych czynności w chwili ich wystąpienia, rodzaje urazów oraz najbardziej wypadkowe branże gospodarki.

Przeczytaj więcej »
Wypadki przy pracy – dane z I półrocza 2022

Wypadki przy pracy – dane z I półrocza 2022

GUS opublikował niedawno wstępne dane dotyczące wypadków przy pracy. Liczba poszkodowanych wzrosła, ale obniżył się wskaźnik wypadkowości (przeliczenia liczby wypadków na 1000 zatrudnionych), który wynosi obecnie 1,89. Spadła również liczba zdarzeń klasyfikowanych jako ciężkie (o 0,1%), ale zwiększyła się za to liczba zdarzeń określonych jako wypadki z innym skutkiem (o 2,8%). W sumie, w pierwszym półroczu b.r. wypadkom uległo prawie 28 tys. osób.

Przeczytaj więcej »
Wypadki przy pracy - 1 kwartał 2022

Wypadki przy pracy – pierwszy kwartał 2022

Najnowszy raport GUS przedstawia dane dotyczące wypadków przy pracy w pierwszym kwartale 2022. Już na pierwszy rzut oka widać zmiany. Przede wszystkim wzrósł wskaźnik wypadkowości w porównaniu z pierwszym kwartałem roku poprzedniego – z 0,81 do 0,82. (Oznacza to, że zwiększyła się liczba osób poszkodowanych w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych). Więcej (o 2%) jest również przyjętych zgłoszeń wypadków przy pracy.

Przeczytaj więcej »
Wypadek śmiertelny przy pracy - procedura postępowania

Wypadek śmiertelny przy pracy – procedura postępowania

W sytuacji, gdy w zakładzie pracy miał miejsce wypadek mogący być wypadkiem śmiertelnym, pracodawca ma obowiązek postępowania zgodnie z procedurą. Pozwala ona nie tylko podejmować działania, których celem jest ratowanie zdrowia i życia poszkodowanego, ale również zabezpieczyć we właściwy sposób miejsce wypadku, co pozwoli prokuraturze odtworzyć jego przebieg i okoliczności.

Przeczytaj więcej »
Protokół powypadkowy

Protokół powypadkowy – co musi zawierać?

Protokół powypadkowy jest dokumentem gromadzącym wszystkie informacje związane z wypadkiem przy pracy (lub innym incydentem, który może spełniać jego znamiona), jaki miał miejsce w firmie. Przede wszystkim odpowiada na pytanie co doprowadziło do wypadku i jakie są jego skutki.

Przeczytaj więcej »
Zespół powypadkowy

Zespół powypadkowy

Zespół powypadkowy jest grupą osób, powoływanych przez pracodawcę, których celem jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Efektem prac jest protokół powypadkowy, który zawiera ustalenia i wnioski oraz propozycję zmian mających poprawić stan BHP w zakładzie pracy.

Przeczytaj więcej »
Ciężki wypadek przy pracy

Ciężki wypadek przy pracy

Województwo mazowieckie nie wyróżnia się na tle innych województw pod względem liczby wypadków ciężkich przy pracy. Raport GUS za okres od stycznia do września 2021 przytacza dane, według których odnotowano 24 takie zdarzenia (m.in. w Pruszkowie, Warszawie i Grodzisku Mazowieckim). Jakie kryteria musi spełnić incydent, by zostać zakwalifikowany jako ciężki wypadek przy pracy i jakie są procedury BHP przy jego analizie?

Przeczytaj więcej »
Wypadki przy pracy - raport GUS

Wypadki przy pracy – Raport GUS

Wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego za okres styczeń – wrzesień 2021 roku wskazują na wzrost liczby wypadków przy pracy. W bieżącym roku wzrósł wskaźnik wypadkowości (wyniósł on 3,23, a rok wcześniej, w tym samym okresie – 2,96) i ogólna liczba osób, które zostały poszkodowane w trakcie wypadków przy pracy (o 8,6%, bez wypadków śmiertelnych i ciężkich).

Przeczytaj więcej »
Wypadki przy pracy I-III kw. 2019 - dane GUS

Wypadki przy pracy I-III kw. 2019 – dane GUS

GUS opublikował wstępne dane statystyczne dotyczące wypadków przy pracy za pierwsze trzy kwartały 2019 roku. Napawają one optymizmem – liczba poszkodowanych w wypadkach ciężkich i z innym skutkiem uległa zmniejszeniu, obniżył się również wskaźnik wypadkowości (liczba poszkodowanych na 1000 pracowników) z 4,18 do 3,91. Wskaźnik ten jest najniższy w woj. mazowieckim, małopolskim i podkarpackim, a najwyższy w woj. śląskim, dolnośląskim i warmińsko-mazurskim.

Przeczytaj więcej »