Wypadek przy pracy – jak go uniknąć?

Wypadek przy pracy jest zdarzeniem, które ma związek z pracą, nastąpiło w sposób nagły, a jego przyczyna pochodzi z zewnątrz. Efektem wypadku może być uraz lub śmierć zatrudnionego. Dane na temat wypadkowości są monitorowane na bieżąco przez GUS. W publikowanych raportach zestawia on m.in. przyczyny wypadków, rodzaje wykonywanych czynności w chwili ich wystąpienia, rodzaje urazów oraz najbardziej wypadkowe branże gospodarki.

Przyczyny wypadków przy pracy

Jak często zdarzają się wypadki w trakcie wykonywania pracy? Jak bardzo szkolenia BHP lub prawidłowy nadzór BHP są w stanie im zapobiegać?

Wypadek przy pracy – jak go uniknąć?

Statystyki prowadzone przez GUS pokazują, że przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy oraz profilaktyka ma bardzo duże znaczenie. Przeważająca większość wypadków przy pracy ma miejsce w sytuacji, gdy pracownik nie dostosował się do obowiązujących reguł lub celowo je zignorował. Ostatni raport GUS, analizujący wypadki przy pracy w okresie od stycznia do września 2022 roku, wskazuje, że było to prawie 61% wszystkich przypadków. Za kilka procent przypadków odpowiada również niewłaściwe, samowolne zachowanie się pracownika.

Znacznie mniejsza liczba przyczyn leży po stronie niewłaściwego stanu czynnika materialnego lub niewłaściwego posługiwania się nim przez pracownika, jak również błędów w organizacji stanowiska pracy (lub samej organizacji pracy).

Wskaźnik wypadkowości

Na podstawie liczby wszystkich wypadków przy pracy w odniesieniu do 1000 pracujących oblicza się wskaźnik wypadkowości. Jest to miara, która pozwala monitorować trend, dając informacje m.in. o skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych lub też efektywności kontroli PIP.

Porównanie obecnych danych z informacjami z analogicznego okresu w roku 2021 pokazuje, że wskaźnik wypadkowości uległ obniżeniu o prawie 3%. Nie zmieniła się za to liczba osób, które w wyniku zdarzenia poniosły śmierć lub doznały ciężkiego urazu, ale spadła liczba osób poszkodowanych z innym skutkiem.

Profilaktyka wypadków

Informacje zawarte w raporcie GUS wskazują, że dużej części wypadków można by uniknąć, stawiając większy nacisk na profilaktykę, naukę właściwych zachowań oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy. Często pracownicy nie zdają sobie sprawy z konsekwencji swoich zachowań, dlatego w trakcie szkolenia BHP powinno się położyć szczególny nacisk na wytłumaczenie, dlaczego tak ważne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej i właściwe wykonywanie powierzonych zadań.

Po stronie pracodawców natomiast stoi odpowiedzialność za zorganizowanie stanowiska pracy w sposób bezpieczny, optymalny i ergonomiczny, a także za zapewnienie sprawnych maszyn i urządzeń. Pracodawca powinien również zwrócić uwagę na właściwy nadzór BHP nad pracownikami. Regularnie kontrolując sposób wykonywania pracy można wyeliminować wiele niedociągnięć i tym samym zapobiec wypadkowi i urazom.

Jeżeli szukasz sprawdzonego specjalisty ds. BHP, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Od lat współpracujemy z firmami z woj. mazowieckiego. Obsługujemy przedsiębiorców i podmioty prawne z Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego i Ożarowa. Prowadzimy szkolenia BHP dla pracowników, realizujemy bieżące zadania służby BHP, a także robimy audyty, szkolenia z pierwszej pomocy i ppoż. Pilnujemy przestrzegania zasad BHP na budowach w Warszawie, Piastowie i Milanówku. Jeżeli zależy ci na profilaktyce