Kto może prowadzić szkolenia BHP?

Ukończenie szkolenia BHP jest niezbędne, by pracownik mógł zgodnie z prawem podjąć pracę na swoim stanowisku. Kto może takie kursy przeprowadzać i jakie musi mieć do tego kwalifikacje?

Szkolenia BHP – wymogi formalne

Kto może prowadzić szkolenia BHP?

Szkolenie BHP jest w większości przypadków obowiązkowym kursem, wprowadzającym pracowników do wykonywania swoich zadań w sposób bezpieczny dla zdrowia, informującym o zagrożeniach w miejscu pracy i przekazującym podstawowe informacje w zakresie profilaktyki BHP i uregulowań prawnych. Nie jest wydarzeniem jednorazowym – powinno się odbyć przed podjęciem pracy, a następnie w regularnych odstępach czasu lub w razie wprowadzenia zmian w firmowych procesach, technologii lub organizacji zadań zatrudnionego.

Szkolenie powinien zapewnić pracodawca, bo to on jest osobą odpowiedzialną za zorganizowanie prac w sposób bezpieczny. Nie może to być jednak „uniwersalne” szkolenie, zapożyczone z innego stanowiska pracy lub innej firmy. Powinno ono realizować swój cel, a więc dawać zatrudnionemu wiedzę jak ma pracować w sposób, który nie wyrządzi krzywdy jemu i współpracownikom oraz nie spowodowuje innych zagrożeń w zakładzie.

Dlatego zarówno tematyka, jak i zakres kursu muszą być dobrane do konkretnego stanowiska, specyfiki wykonywanej pracy i wiedzy pracownika. Jeżeli w trakcie wykonywania obowiązków wykorzystywane są maszyny i urządzenia, wówczas sposób korzystania z nich oraz potencjalne zagrożenia również muszą znaleźć się w programie.

Pracownik nie ponosi żadnych kosztów kursu. Za organizację, zapewnienie materiałów dydaktycznych itp. jest odpowiedzialny pracodawca.

Prowadzący szkolenie BHP

Kurs może prowadzić sam pracodawca (który również powinien regularnie się szkolić w tym zakresie) lub osoba z zewnątrz. Cel szkolenia wymaga jednak, by wykładowca miał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tematach, które są omawiane w trakcie nauki.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nie precyzuje jakie kwalifikacje ma mieć prowadzący. Oprócz pracodawcy wskazuje inne jednostki organizacyjne, które mają uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie BHP (§ 4.1). W dalszej części (§ 5 ust. 3) stawia wymóg, że powinna to być osoba, której wiedza i doświadczenie jest wystarczające, by taki kurs poprowadzić. Mogą to więc być specjaliści ds. BHP lub firmy, które zajmują się taką działalnością, ale również np. Centra Kształcenia Ustawicznego lub stowarzyszenia o celach statutowych związanych z BHP.

W efekcie może się okazać, że osoba organizująca szkolenie nie ma wystarczających kwalifikacji, by je prowadzić dla niektórych stanowisk. Ponieważ to pracodawca jest odpowiedziany za bezpieczeństwo pracy zatrudnionych, powinien każdorazowo weryfikować kwalifikacje wykładowcy oraz sprawdzać, czy program kursu jest zgodny z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu (w zał. nr 1), a także czy jest adekwatny do danego stanowiska pracy.

Sprawdzone kursy BHP

Można jednak uniknąć takich komplikacji, wybierając specjalistów z udokumentowanym doświadczeniem i certyfikatami, potwierdzającymi wiedzę z zakresu BHP.

Jeśli szukasz kogoś, kto poprowadzi szkolenie BHP dla twojej firmy na terenie Mazowsza (w szczególności w takich miastach jak Pruszków, Warszawa czy Grodzisk Mazowiecki) skorzystaj z naszej oferty. Każdorazowo dostosowujemy treść kursu i jego zakres do firmy i uczestników. Korzystamy w nowoczesnych sposobów przekazywania wiedzy i zapewniamy najwyższą jakość. Zapraszamy też firmy z Ożarowa Mazowieckiego, Piastowa i innych miejscowości z okolic Warszawy – zrealizujemy zarówno kursy dla osób na stanowiskach robotniczych i techniczno-inżynieryjnych, jak również m.in. szkolenie BHP dla pracodawców.