Aktualności i przepisy BHP

Artykuły dotyczące tematyki przepisów BHP i szkoleń BHP.

Nadzór BHP a społeczna inspekcja pracy

Nadzór BHP a społeczna inspekcja pracy

Nadzór BHP sprawowany przez pracodawcę może w niektórych firmach być uzupełniany działaniami społecznej inspekcji pracy. Jest to organ powoływany przez pracowników, którego zadaniem jest dbałość o przestrzeganie przepisów prawa pracy i zasad BHP w firmie.

Przeczytaj więcej »
Stanowisko pracy biurowej - wymogi BHP

Stanowisko pracy biurowej – wymogi BHP

Stanowisko pracy administracyjno – biurowej powinno być zorganizowane nie tylko zgodnie z normami bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również spełniać wymagania ergonomii, zapewniając pracownikom wygodę podczas wypełniania swoich obowiązków. Niestety, niektóre ze stanowisk biurowych sprawiają wrażenie, że zostały przygotowane ad hoc i bez uwzględnienia obowiązujących przepisów.

Przeczytaj więcej »
Kontrola PIP w pracy zdalnej i hybrydowej

Kontrola PIP w pracy zdalnej i hybrydowej

Nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej wchodzą w życie 7. kwietnia 2023. Pracodawcy powinni nie tylko przygotować odpowiednią dokumentację, regulaminy, zasady rozliczania ekwiwalentów i zabezpieczyć odpowiednie warunki zdalnego wykonywania obowiązków pracownikowi, ale również przygotować się na kontrolę PIP.

Przeczytaj więcej »