Aktualności i przepisy BHP

Artykuły dotyczące tematyki przepisów BHP i szkoleń BHP.

Planowanie BHP na budowie

Planowanie BHP na budowie

Celem planowania BHP na budowie jest zanalizowanie wszystkich czynności i procesów, które zachodzą na placu budowy i przygotowanie bezpiecznych procedur ich wykonywania. Powinno ono być wykonane przed rozpoczęciem prac i na bieżąco aktualizowane i modyfikowane w trakcie ich trwania. Informację o ustaleniach i wdrożonych procedurach przekazuje się pracownikom w trakcie szkolenia BHP.

Przeczytaj więcej »
Plan BIOZ

Plan BIOZ

Plan BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) jest obowiązkowy na każdej budowie. Powstaje w odniesieniu do konkretnych warunków i okoliczności realizowanych prac i zawiera informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia pracowników oraz przyjęte sposoby zapobiegania im. Musi być gotowy przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań budowlanych.

Przeczytaj więcej »
Zasady BHP przy pracy zdalnej

Zasady BHP przy pracy zdalnej

Praca zdalna już na stałe zagościła w polskim systemie prawnym. Wiele osób pracujących przy komputerze (m.in. naszych klientów z Warszawy, Pruszkowa, Piastowa czy Grodziska Mazowieckiego), decyduje się łączyć tradycyjne formy wykonywania obowiązków z pracą zdalną. Często jednak zapominają, że stanowisko do pracy w domu również musi spełniać wymogi BHP i ergonomii.

Przeczytaj więcej »
Monitoring w firmie

Monitoring w firmie

Niektórzy pracodawcy chcieliby monitorować zachowania pracowników w firmie, by móc kontrolować to, jak wykonują swoje obowiązki i chronić tajemnice handlowe przedsiębiorstwa. Jednak zainstalowanie monitoringu w pomieszczeniach firmowych jest obwarowane wieloma ograniczeniami, wynikającymi zarówno z RODO, jak i z Kodeksu Pracy.

Przeczytaj więcej »
Zasady ręcznych prac transportowych na budowie

Podstawowe zasady ręcznych prac transportowych na budowie

Jak bez szkody dla zdrowia i zgodnie z zasadami BHP wykonywać ręczne prace transportowe? Poniżej przedstawiamy 10 najważniejszych zasad, które powinny być stosowane przez pracowników na każdej budowie. Szczegółowe informacje o bezpiecznym przenoszeniu ładunków zostały zawarte w Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313).

Przeczytaj więcej »
Wymogi BHP wobec podwykonawców na budowie

Wymogi BHP wobec podwykonawców na budowie

Firmy będące podwykonawcami na placu budowy nie tylko muszą zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenia BHP przed podjęciem prac, ale również ustalić zasady współpracy z kierownikiem budowy i wykonawcą oraz przygotować się na spełnienie stawianych im wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Przeczytaj więcej »
Badania okresowe - zmiany

Zawieszone badania okresowe – będą zmiany

Od ponad dwóch lat pracownicy nie muszą wykonywać badań okresowych. Obowiązek ten, wynikający z Kodeksu Pracy, zawiesiła ustawa „anty-covidowa” z 2.03.2020 r. (o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Pracodawcy i służba BHP postulują przywrócenie obowiązkowych badań okresowych, by móc zapewnić pracownikom bezpieczeństwo wykonywania zleconych obowiązków.

Przeczytaj więcej »
Wypadki przy pracy – dane z I półrocza 2022

Wypadki przy pracy – dane z I półrocza 2022

GUS opublikował niedawno wstępne dane dotyczące wypadków przy pracy. Liczba poszkodowanych wzrosła, ale obniżył się wskaźnik wypadkowości (przeliczenia liczby wypadków na 1000 zatrudnionych), który wynosi obecnie 1,89. Spadła również liczba zdarzeń klasyfikowanych jako ciężkie (o 0,1%), ale zwiększyła się za to liczba zdarzeń określonych jako wypadki z innym skutkiem (o 2,8%). W sumie, w pierwszym półroczu b.r. wypadkom uległo prawie 28 tys. osób.

Przeczytaj więcej »
Szkolenie BHP dla stażysty

Szkolenie BHP dla stażysty

Staż jest rozwiązaniem, które pozwala zdobyć doświadczenie i umiejętności pracy w zawodzie. Stażysta nie jest pracownikiem, ale ma obowiązek odbycia szkolenia BHP oraz poddania się badaniom lekarskim. Korzysta również z innych uprawnień pracowniczych w zakresie profilaktyki zdrowia oraz z zagwarantowanych bezpiecznych warunków pracy.

Przeczytaj więcej »
Wypadki przy pracy - 1 kwartał 2022

Wypadki przy pracy – pierwszy kwartał 2022

Najnowszy raport GUS przedstawia dane dotyczące wypadków przy pracy w pierwszym kwartale 2022. Już na pierwszy rzut oka widać zmiany. Przede wszystkim wzrósł wskaźnik wypadkowości w porównaniu z pierwszym kwartałem roku poprzedniego – z 0,81 do 0,82. (Oznacza to, że zwiększyła się liczba osób poszkodowanych w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych). Więcej (o 2%) jest również przyjętych zgłoszeń wypadków przy pracy.

Przeczytaj więcej »