Temperatura pracy zgodna z BHP

Jaka temperatura w pracy jest zgodna z BHP? Lipcowa fala upałów w 2023r wzbudziła pytania o zakres temperatur jaki powinien obowiązywać w pracy. Zarówno niskie, jak i wysokie temperatury rodzą dodatkowe obowiązki po stronie pracodawcy.

Temperatura w pracy – obowiązki pracodawcy

Temperatura pracy zgodna z BHP

W upalne dni pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom komfortowe warunki pracy. Prawo nie definiuje jaka jest maksymalna, dopuszczalna temperatura w miejscu pracy. Często jednak przyjmuje się wartość 25°C, ponieważ jest ona wskazana w przepisach (przy pracach w warunkach gorącego mikroklimatu). Zgodnie z nimi, gdy ta wartość zostanie przekroczona, pracodawca ma obowiązek zapewnienia zatrudnionym dodatkowych napojów (zarówno w pracach na świeżym powietrzu, jak i w pomieszczeniu).

Temperatura w pomieszczeniach

Problem z wysokimi temperaturami nie występuje w pomieszczeniach klimatyzowanych, gdzie można dowolnie ustawić wartość temperatury. Jednak tam, gdzie pracownicy mają do czynienia z miejscami szybko nagrzewającymi się, słabo wentylowanymi lub pracują w warunkach silnego nasłonecznienia, jest to duży problem.

Wysokie temperatury powodują spadek wydajności i koncentracji, a dłuższa ekspozycja na słońce może doprowadzić do udaru cieplnego lub słonecznego. Przegrzany organizm reaguje bólem głowy, nudnościami, zaburzeniami widzenia, jak również omdleniami lub majaczeniem. To stan, który bezpośrednio zagraża życiu pracownika, dlatego tak istotne jest zapobieganie zbyt wysokim temperaturom w pomieszczeniach zakładowych.

Przepisy nie określają jaka maksymalna temperatura wynikająca z warunków atmosferycznych jest dopuszczalna na stanowiskach pracy. Jednak w sytuacji, gdy przekroczy ona 28°C pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom napoje. Powinien również zastosować urządzenia pozwalające schłodzić pomieszczenie (np. wentylatory) lub wykorzystać istniejące okna i świetliki do wietrzenia pomieszczeń. Jeżeli jej wartość przekracza 30°C, wtedy pracodawca udostępnia pracownikom pomieszczenia, w których mogą odpocząć i się schłodzić.

Dopuszczalne temperatury przy pracach na zewnątrz

Zatrudnieni na zewnątrz mają prawo do wody i innych napojów (zawierających elektrolity) oraz posiłków regeneracyjnych, gdy temperatura przekroczy 25°C. Pracodawca powinien również podjąć inne działania, które zmniejszą wpływ upału na zdrowie pracowników. Osoby zatrudnione na zewnątrz powinny otrzymać nakrycia głowy i ubrania z długimi rękawami (by chronić skórę przed poparzeniami słonecznymi). Ich obowiązki należy zaplanować w sposób, umożliwiający im odpoczynek w cieniu i częstsze robienie przerw. Jeżeli to możliwe, praca nie powinna się odbywać w okresach największego nasłonecznienia i upałów.

Wskazane jest też dodatkowe szkolenie BHP z zakresu objawów przegrzania cieplnego organizmu oraz udzielania pierwszej pomocy w takich przypadkach. Stan zdrowia zatrudnionych powinien być stale monitorowany przez nadzór BHP, by uniknąć zagrożenia.

Szczególną ochroną objęte są osoby młodociane. Zabronione jest zatrudnianie młodocianych w warunkach, gdzie temperatura przekracza 30°C, przy wilgotności 65% lub gdy są bezpośrednio narażeni na źródło promieniowania cieplnego (np. piec).

Ograniczenia dotyczą również kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Nie powinny one pracować w zbyt wysokich temperaturach lub tam, gdzie wahania temperatur przekraczają 15°C (bez możliwości przebywania w pomieszczeniu, umożliwiającym stopniową adaptację do innej temperatury).

Wysoka temperatura w pracy – pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc w przypadku przegrzania organizmu to próba jego powolnego schłodzenia. Osoba przegrzana powinna zostać przeniesiona do cienia lub do pomieszczenia, gdzie jest chłodniej. Jeżeli jest przytomna podaje się jej wodę do picia. Można również robić okłady lub stosować żel chłodzący na skórę.

Okres letni jest trudny szczególnie dla pracowników zatrudnionych przy pracach na świeżym powietrzu. Bezpieczna Praca oferuje państwu audyt BHP i doradztwo, dzięki któremu będzie można ograniczyć negatywny wpływ wysokich temperatur na zdrowie pracowników.