Minimum sanitarne

Minimum sanitarne – szkolenia

Brak znajomości zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem i niewłaściwym przygotowaniem żywności może skutkować zatruciami i zakażeniami pokarmowymi na dużą skalę. Nie tylko same procesy obróbki żywności, ale również pracownicy swoim zachowaniem muszą zapewniać bezpieczeństwo produkowanych i sprzedawanych artykułów spożywczych. Celem prowadzonych przez nas szkoleń z minimum sanitarnego jest wskazanie zatrudnionym w zakładach spożywczych i w gastronomii w jaki sposób – swoim działaniem i troską o higienę miejsca pracy – mogą przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Minimum sanitarne - szkolenieSzkolenie jest dedykowane osobom pracującym z żywnością w zakładach produkcyjnych i przetwórczych, gastronomii, sklepach oraz stołówkach i jadłodajniach. Kurs ma przybliżyć zasady higienicznego postępowania z żywnością oraz zapoznać z zagrożeniami zewnętrznymi, które mogą spowodować jej zanieczyszczenie.

Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia związane z higieną miejsca pracy. Wprowadzenie teoretyczne ma za zadanie zapoznanie pracowników z normami prawnymi, które nakładają na zakłady i miejsca mające kontakt z żywnością obowiązki przestrzegania minimum sanitarnego. Przedstawione zostają również normy wymagane do otrzymania certyfikatu HACCP. Pracownicy uczą się rozpoznawać zanieczyszczenia biologiczne, chemiczne i fizyczne w żywności oraz im przeciwdziałać. Podczas szkolenia mowa jest również o zatruciach i zakażeniach pokarmowych, a także sposobach zapobiegania im. Szczególną uwagę zwracamy na higienę osobistą, metody utrwalania żywności oraz wymagania sanitarne. Kurs obejmuje również moduł poświęcony racjonalnemu i zdrowemu odżywianiu oraz zagadnienia bezpieczeństwa żywności i jej wpływu na zdrowie konsumentów. Kurs kończy się testem, którego zaliczenie jest podstawą do wystawienia certyfikatu.

Dlaczego warto wybrać szkolenie minimum sanitarne prowadzone przez specjalistów z Bezpiecznej Pracy?

  • Podchodzimy kompleksowo do zagadnienia bezpieczeństwa żywności uświadamiając uczestnikom kursów co może spowodować jej skażenie lub zanieczyszczenia
  • Pokazujemy prawidłowe zachowania i sposoby utrwalania żywności, które pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo żywności i zdrowie konsumentów
  • Gwarantujemy doświadczoną kadrę, która potrafi przekazywać wiedzę i jest otwarta na pojawiające się pytania i dyskusje