Pierwsza Pomoc z użyciem AED

Coraz częściej w miejscach publicznych i zakładach pracy dostępne są defibrylatory (tzw. AED) pozwalające ratować życie ludzkie w sytuacjach zagrożenia. Obsługa tego typu urządzeń wymaga jednak uprawnień, które można uzyskać na kursie pierwszej pomocy uwzględniającym w swoim programie również moduł poświęcony pracy z defibrylatorem.

Pierwsza pomoc - szkolenia

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z pierwszą pomocą, od podstaw anatomii i kontrolowania stanu poszkodowanego, aż po tamowanie krwawienia i usztywnianie złamanych kończyn.

Program dokładnie omawia najczęściej spotykane przypadki zagrożenia życia, takie jak np. zakrztuszenia, złamania, zwichnięcia, urazy, porażenie prądem itp. i daje uczestnikom możliwość nie tylko poznania działań od strony teoretycznej, ale również sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce. W trakcie kursu uczą się oni odpowiedniego zabezpieczania miejsca wypadku, oceny stanu poszkodowanego i podejmowania działań mających zabezpieczyć go przed pogorszeniem stanu zdrowia, resuscytacji krążeniowo –oddechowej (zarówno z wykorzystaniem defibrylatora AED jak również bez niego) oraz wzywania pomocy medycznej.

Szczególny nacisk jest kładziony na odpowiednią kolejność czynności i praktyczne umiejętności podstępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. W trakcie praktycznej części szkolenia wykorzystywane są specjalne fantomy oraz szkoleniowy zestaw AED, na których uczestnicy mają możliwość przećwiczyć zdobytą wiedzę teoretyczną.