Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

 
Projekt szkoleń jest w trakcie realizacji. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przeznaczony jest dla osób zajmujących się zawodowo ratownictwem medycznym i działających w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Mogą w nim brać udział wszystkie te osoby, które ze względu na pełnioną funkcję i pracę w określonych służbach (m.in. policji, straży pożarnej) często są najszybciej na miejscu wypadku i muszą udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym.

Kwalifikowana pierwsza pomocProgram kursu zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007r, nr 60, poz. 408) i obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Osoby szkolone najpierw zapoznają się z opisami działań i postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz dowiadują się jak i kiedy stosuje się specjalistyczny sprzęt ratunkowy.

Cześć teoretyczna obejmuje również podstawy fizjologii człowieka, podstawy prawne organizowania ratownictwa, jak również sposoby zabezpieczenia miejsca wypadku (z uwzględnieniem bezpieczeństwa ratującego). Kurs uwzględnia również przypadki pomocy wielu poszkodowanym na raz (segregacja wstępna, zagadnienia logistyczne).

W części praktycznej kursu uczestnicy mają możliwość przećwiczyć zdobytą wiedzę w praktyce. Odpowiednie fantomy (dorosłego i dziecka) oraz sprzęt ratunkowy dostępny na miejscu wypadku dają kursantom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności praktycznych oraz uzyskania fachowych porad od osób prowadzących szkolenie.