Wypadki przy pracy – pierwszy kwartał 2022

Najnowszy raport GUS przedstawia dane dotyczące wypadków przy pracy w pierwszym kwartale 2022. Już na pierwszy rzut oka widać zmiany. Przede wszystkim wzrósł wskaźnik wypadkowości w porównaniu z pierwszym kwartałem roku poprzedniego – z 0,81 do 0,82. (Oznacza to, że zwiększyła się liczba osób poszkodowanych w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych). Więcej (o 2%) jest również przyjętych zgłoszeń wypadków przy pracy.

Statystyki wypadków przy pracy w I kwartale 2022

Najbardziej niebezpieczną branżą pozostaje górnictwo i wydobycie – tam odnotowano ponad 3% wszystkich zdarzeń. W dalszej kolejności jest dostawa wody + gospodarowanie ściekami i odpadami + rekultywacja (ponad 2%) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (1,3%). W zestawieniu najbardziej niebezpiecznych branż nie ma budownictwa. Jest ono poza pierwszą dziesiątką, z wynikiem nieco powyżej 0,5%, co nas bardzo cieszy, bo oznacza, że bezpieczeństwo na budowach jest traktowane coraz poważniej. Najmniej poszkodowanych odnotowano w branży ubezpieczeniowej oraz informacyjnej i komunikacyjnej.

Wypadki przy pracy - 1 kwartał 2022

GUS podaje również dane dotyczące wydarzeń, które były przyczyną wypadku. Tutaj niezmiennie na pierwszym miejscu jest uderzenie lub zderzenie z nieruchomym obiektem (prawie 35% wszystkich incydentów). Kolejnymi przyczynami są m.in. uderzenie przez obiekt w ruchu (ok. 19%), kontakt z ostrymi, szorstkimi lub chropowatymi przedmiotami (ok. 18%). Pierwszą czwórkę przyczyn zamyka obciążenie fizyczne lub psychiczne z wynikiem prawie 15%.

W bieżącym raporcie nie ma zmian w statystykach dotyczących przyczyny wypadku przy pracy. Kolejny raz z rzędu jest to niewłaściwe zachowanie się pracownika (aż 64% wszystkich przyczyn). Warto też zwrócić uwagę na inne kategorie zbliżone do powyższej, a również zależne od pracownika (m.in. niewłaściwe samowolne zachowanie się zatrudnionego, nieużywanie sprzętu ochronnego, niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym itp.). Po zsumowaniu tych kategorii danych okazuje się, że ok. 75% wszystkich przyczyn leży po stronie pracownika i wynika z nieprzestrzegania przez niego zaleceń BHP lub ignorowania wiedzy, która została mu przekazana w trakcie szkolenia BHP.

Przyczyny leżące po stronie pracodawcy (takie jak np. niewłaściwa organizacja pracy, stanowiska pracy lub stan czynnika materialnego) to w porównaniu do powyższych wyników zaledwie kilkanaście procent.

Podsumowanie raportu GUS wypadki przy pracy (I kwartał 2022)

Wstępny raport GUS pokazuje, że – po chwilowym zmniejszeniu liczby wypadków, co było spowodowane m.in. pandemią, pracą zdalną i przestojami w produkcji – ich poziom znów zaczyna wzrastać. Rozwiązanie wciąż jest to samo – należy uświadamiać pracownikom konsekwencje ich niedbałości lub wręcz celowego ignorowania obostrzeń związanych z bezpieczeństwem pracy. Można to zrobić w trakcie dodatkowych szkoleń BHP, koncentrujących się na zagadnieniu wypadków przy pracy. Statystyki pokazują bowiem, że to właśnie niewystarczająca wiedza (lub brak jej wdrożenia w praktyce) wciąż są dominującymi przyczynami tych incydentów.

Pozytywną informacją wynikającą z wstępnego raportu GUS jest wskaźnik wypadkowości w woj. mazowieckim, który – obok Małopolski – jest najniższy w całym zestawieniu (0,58). Cieszymy się, że nadzór BHP, który sprawujemy nad firmami m.in. z Grodziska Mazowieckiego, Pruszkowa, Warszawy czy Piastowa znajduje swoje odbicie w ogólnopolskich statystykach.

Wszystkie dane pochodzą z raportu GUS „Wypadki przy pracy w I kwartale 2022 – dane wstępne”.