Jak wybrać specjalistę ds. BHP?

Coraz więcej firm decyduje się zlecić prowadzenie spraw związanych z BHP osobom spoza zakładu pracy. Zanim podejmą decyzję, stają przed pytaniem: jak wybrać specjalistę ds. BHP, który spełni ich oczekiwania i zagwarantuje właściwy poziom bezpieczeństwa pracy w ich zakładzie?

Dobry specjalista ds. BHP – kryteria wyboru

Poniżej przedstawiamy pięć najważniejszych kryteriów wyboru firmy do obsługi BHP:

Dobry specjalista ds. BHP
  1. Wiedza i kompetencje. Nie ma wątpliwości, że są kluczowe w tej dziedzinie. Specjalista BHP musi znać najnowsze przepisy prawne i wymogi stawiane zakładom pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Musi również orientować się w specyfice wykonywania obowiązków w zakładzie pracy, wiedzieć wszystko o stosowanych substancjach, procesach technologicznych i wytycznych dotyczących bezpiecznej pracy. Wiedza powinna być potwierdzona odpowiednim dokumentem (nie każdy może założyć firmę świadczącą takie usługi), a specjalista powinien ją stale rozwijać i odświeżać (przepisy się zmieniają).
  2. Doświadczenie. Nie tylko wiedza decyduje o bezpieczeństwie pracowników, ale również umiejętność jej przełożenia na praktykę. Mnóstwo sytuacji się powtarza: w określonych pracach występują określone zagrożenia. Osoba z doświadczeniem ma więc dodatkowy atut, bo wiele już widziała, a także wie, które z zaproponowanych zabezpieczeń czy rozwiązań profilaktycznych przyniosły oczekiwane efekty. Dzięki doświadczeniu nadzór BHP będzie o wiele skuteczniejszy, co wpłynie na zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i innych niebezpiecznych sytuacji z udziałem pracowników.
  3. Zakres usług. Firma, której zleca się obsługę BHP w przedsiębiorstwie, powinna oferować możliwie szeroki zakres usług, z możliwością wyboru tych, które są obecnie najważniejsze. Zapewnienie bezpieczeństwa wymaga kompleksowego spojrzenia. Nie wystarczy jedynie zorganizowanie szkolenia BHP i poddanie pracownika badaniom lekarskim. Konieczny jest też stały nadzór BHP, monitorowanie sytuacji w zakładzie pracy i wprowadzanie zmian, gdy zajdzie taka konieczność. Oceny ryzyka zawodowego, ogólne plany, regulaminy pracy oraz instrukcje obsługi urządzeń muszą być na bieżąco dostosowywane do potrzeb i modyfikacji wprowadzanych w procesie produkcyjnym.
  4. Znajomość branży. Wydaje się niekoniecznie ważna, bo przecież specjalista ds. BHP powinien umieć obsłużyć każdą firmę. Jest jednak tak jak w medycynie – wiele firm BHP specjalizuje się w określonej branży, co pozwala im poznać dogłębnie jej problemy i sposoby ich rozwiązywania. Ekspert od np. nadzoru na budowie będzie więc wiedział znacznie więcej o ocenie ryzyka zawodowego, znał specyfikę pracy maszyn i urządzeń oraz najnowsze rozwiązania w zakresie ochrony pracowników budowlanych. Przeprowadzi szkolenia BHP nie tylko „na papierze”, ale w praktyce, z uwzględnieniem realnych problemów z bezpieczeństwem pracy, spotykanych w wybranej branży.
  5. Mobilność. W nieprzewidywanych sytuacjach (np. wypadek przy pracy) lub zaplanowanych wydarzeniach (kontrola PIP) przedstawiciel BHP musi się pojawić osobiście, bo często reprezentuje pracodawcę w kontaktach z instytucjami państwowymi. Warto więc by był „na miejscu” i „pod ręką” – każdy dojazd to dodatkowe koszty, które trzeba ponieść. Wielu specjalistów obsługuje jedynie wybrane obszary (np. Bezpieczna Praca wspiera firmy z okolic Warszawy; z takich miejscowości jak Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, Ożarów Mazowiecki czy Piastów). Dzięki temu mogą szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia, a także pozostawać w bieżącym kontakcie z firmami. Pomaga to utrzymać właściwy nadzór BHP i aktualizować wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy, w reakcji na bieżące wydarzenia i zmiany.

Dobry specjalista ds. BHP zadba również o terminowe badania zatrudnionych i szkolenia BHP; poprowadzi dokumentację firmy i pracowników w tym zakresie, a także będzie współpracował ze służbą BHP w zakładzie pracy w zakresie profilaktyki i poprawy bezpieczeństwa. Jednocześnie będzie stale monitorował co dzieje się w firmie i w branży, by móc zaproponować korzystniejsze rozwiązania organizacyjne, technologiczne, lepsze metody profilaktyki lub wskazać nowe, potencjalne zagrożenia.

Pamiętajmy, że właściwy nadzór BHP wymaga szerokiego spojrzenia i regularnego monitorowania stanu BHP. Zapraszamy do współpracy firmy z okolic Warszawy! Stały zespół naszych ekspertów od lat wspiera mazowieckich przedsiębiorców w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy.