Kontrola PIP – jak się przygotować?

Dobre przygotowanie się do kontroli PIP ułatwia zakończenie jej z sukcesem i bez dodatkowych zaleceń. A w tym roku inspektorzy nie będą próżnować!

Plany kontroli PIP

Kontrola PIP – jak się przygotować?

Państwowa Inspekcja Pracy ogłosiła program działań kontrolnych na 2023 rok. Planuje przeprowadzić aż 60 000 kontroli, a także szereg działań doradczych i edukacyjnych. W bieżącym roku Inspekcja będzie się koncentrowała na trzech zagadnieniach:

 1. Działaniach prewencyjnych w budownictwie (to kontynuacja programów z zeszłego roku),
 2. Kontrolach zakładów pracy, gdzie stosowane są chemikalia i substancje niebezpieczne,
 3. Ogólnych kontrolach firm w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzegania praw pracowniczych, nielegalnego zatrudnienia oraz wybranych przepisów z Kodeksu Pracy (m.in. pracy zdalnej czy mobbingu).

Co kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy?

Zakres kontroli ustalany jest indywidualnie w zależności od branży, poprzedniego wyniku kontroli, wprowadzanych zmian w organizacji i technologii pracy lub na podstawie zgłoszenia.

PIP kontroluje przestrzeganie przepisów BHP w zakładach pracy – m.in. to, czy pracownicy mają zapewnione odpowiednie warunki do wykonywania swoich obowiązków i odpowiednie wyposażenie, które chroni ich przed niebezpieczeństwem. Kontrolerzy sprawdzają dokumentację, w szczególności ważność badań lekarskich oraz odbyte szkolenia BHP (zakres, terminy).

Państwowa Inspekcja Pracy bardzo często sprawdza również przestrzeganie prawa pracy, w szczególności:

 • rozliczanie czasu pracy (poprawność prowadzonej ewidencji, jak również rozliczanie urlopów),
 • terminowość wypłaty wynagrodzenia,
 • kompletność dokumentacji pracowniczej (akta osobowe zatrudnionych),
 • legalność zatrudnienia.

PIP zainteresuje się również czy pracodawca wypełnia swoje obowiązki w zakresie BHP, a więc zajmie się maszynami, analizą ryzyka zawodowego, właściwym wykorzystywaniem narzędzi pracy, kwestiami związanymi ze stosowaniem odpowiedniej technologii. Jeżeli w zakładzie używane są substancje stanowiące czynnik zagrożenia (np. chemiczne) wówczas i one będą podlegały sprawdzeniu (m.in. w zakresie wykorzystania, magazynowania, oznaczenia, dostępu osób trzech i uprawnień osób posługujących się nimi).

Zakres kontroli PIP może być rozszerzony w sytuacji, gdy firma była już wcześniej kontrolowana i otrzymała zalecenia do realizacji. Wówczas należy się spodziewać, że te obszary, które wskazano do poprawy, będą skontrolowane ponownie.

Kontrole PIP w budownictwie

W ostatnich latach Państwowa Inspekcja Pracy zwraca szczególną uwagę na zagrożenia związane z pracami na budowie. Jednym z najczęściej sprawdzanych elementów są prace na wysokości i związane z tym zagadnienia:

 • zabezpieczenia pracowników przed upadkiem
 • posiadania przez nich specjalistycznych badań, dopuszczających do takich prac,
 • ochrony osób trzecich przed spadnięciem rzeczy z wysokości,
 • montażu i użytkowania rusztowań.

Coraz częściej PIP kontroluje również nadzór BHP nad pracownikami. Może przeprowadzać oględziny stanowisk pracy i sprawdzać stan maszyn i urządzeń używanych przez pracowników. Inspektorzy przyglądają się również sposobowi w jaki nadzór nad pracownikami jest sprawowany i czy mają oni odpowiednie szkolenie BHP. Jednocześnie sprawdza się stosowanie i poprawność użytkowania środków ochrony indywidualnej.

Przebieg kontroli PIP

Kontrola PIP może być zarówno zapowiedziana, jak i niezapowiedziana. Inspektorzy mają możliwość wejścia na teren zakładu pracy i do budynków firmy oraz zbierania informacji, tworzenia dokumentacji fotograficznej i rozmawiania z pracownikami oraz pracodawcą. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pełnego wglądu w dokumentację (zarówno maszyn, urządzeń, używanych środków chemicznych, jak i akt pracowniczych). W przypadkach wątpliwych lub wymagających specjalistycznej wiedzy, kontrola PIP może zostać wzbogacona o opinie biegłych i ekspertów w danej dziedzinie.

Audyt BHP – najlepszy sposób by przygotować się do kontroli PIP w firmie

Najskuteczniejszą metodą przygotowania się do kontroli PIP w firmie jest przeprowadzenie audytu BHP. W trakcie jego trwania sprawdzamy wszystkie elementy, które później będą podlegały kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. W raporcie przedstawiamy dostrzeżone uchybienia i dajemy zalecenia, których wprowadzenie zapewnia spełnienie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Dzięki takiemu audytowi BHP wszelkie niedociągnięcia lub błędy są wykrywane na etapie wstępnym, co pozwala je usunąć przed faktyczną kontrolą Inspekcji.

Obsługujemy firmy w województwie mazowieckim. W szczególności zapraszamy do współpracy pracodawców z okolic Warszawy: z Pruszkowa, Ożarowa, Grodziska Mazowieckiego, Piastowa czy Milanówka. Zapewniamy stały nadzór BHP, szkolenia BHP oraz z pierwszej pomocy, a także pełną obsługę ADR i przeciwpożarową.