Wracają obowiązkowe szkolenia BHP

Od 1 lipca został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego, wprowadzony z powodu wirusa Covid-19. Dla pracodawców oznacza to powrót do obowiązków, które zostały zawieszone w związku z pandemią. Są to m.in. obowiązkowe szkolenia BHP

Zaległe szkolenia BHP

Wracają obowiązkowe szkolenia BHP

Na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego zawieszono m.in. obowiązek organizowania i odbywania szkoleń BHP. Pracownik nie musiał uczestniczyć w okresowych kursach BHP lub mógł zrobić to zdalnie (jeżeli była taka możliwość). Po 1 lipca pracodawca będzie miał 60 dni, by wszystkich pracowników, którym w czasie stanu zagrożenia epidemicznego skończyła się ważność szkolenia okresowego, wysłać na taki kurs. Odbywa się on zgodnie ze wszystkimi dotychczasowymi zasadami.

Ograniczeniu ulega również możliwość zdalnego odbywania kursów. Szkolenia wstępne muszą się odbyć w formie stacjonarnej. Wyjątkiem są osoby pracujące zdalnie na stanowiskach administracyjno-biurowych – one mogą odbyć kurs online.

Badania okresowe

Oprócz szkoleń BHP wracają obowiązki dotyczące przeprowadzania obowiązkowych, regularnych badań okresowych. Pracodawca będzie musiał wysłać na nie wszystkich pracowników, którzy nie wykonali ich w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego, jak również te osoby, którym upływa termin ważności badań. Na uzupełnienie badań lekarskich przewidziano 180 dni.

Inne zmiany

Pozostałe zmiany dotyczą m.in. statusu cudzoziemców, urlopów czy zwolnień pracowników.

Stan zagrożenia epidemicznego spowodował, że dokumenty legalizujące pobyt i pozwolenia na pracę wydawane cudzoziemcom ulegały automatycznemu przedłużeniu, aż do czasu jego odwołania. Z dniem 1 lipca ci pracownicy będą musieli – w przeciągu 30 dni – postarać się o nowe zaświadczenia, a pracodawcy złożyć wnioski o przedłużenie pozwoleń na pracę. Ta sytuacja nie dotyczy Ukraińców, którzy przybyli do Polski po 24. lutego 2022, ponieważ podlegają oni specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Zmiany dotyczą także urlopów i zwolnień pracowników. Od lipca, po upływie 14 dni, ulegną rozwiązaniu umowy o pracę, które nie zostały skutecznie rozwiązane w trakcie pandemii (pracownik nie odebrał pisma). Pracownikom będzie przysługiwała wyższa odprawa – stan zagrożenia epidemicznego ograniczał jej wysokość; teraz uległa ona uwolnieniu.

Pracodawca straci również możliwość wysłania pracownika na przymusowy, zaległy urlop wypoczynkowy (w wymiarze do 30 dni). W czasie stanu zagrożenia epidemicznego mógł podjąć taką decyzję jednostronnie.

Zmiany nie są niczym nowym dla pracodawców – wracają znane sprzed pandemii obowiązki, takie jak szkolenia BHP czy obowiązkowe badania lekarskie dla pracowników. Istotne jest dopilnowanie terminów. Okresy przejściowe są stosunkowo krótkie (biorąc pod uwagę czas trwania procedur urzędowych i liczbę zainteresowanych), nie warto więc czekać do ostatniej chwili z ich realizacją.

Zapraszamy firmy z Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego, Ożarowa Mazowieckiego i innych okolic Warszawy na szkolenia BHP dla pracowników na wszystkich stanowiskach. Realizujemy je na bieżąco, zapewniając zakończenie wszystkich formalności do końca okresów przejściowych.