Kontrola PIP na budowie

Co ma na celu kontrola PIP na budowie i co będą sprawdzali inspektorzy? Branża budowlana jest jedną z najczęściej kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Wynika to zarówno z dużej liczby wypadków przy pracy (również tych najcięższych), jak i z wielu zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać zatrudnieni w budowlance.

Kontrole PIP – budownictwo na celowniku

Kontrola PIP na budowie

Pracodawcy z branży budowlanej muszą przygotować się na wzmożone kontrole ze strony PIP. Realizuje ona nie tylko swoje działania statutowe (a więc monitorowanie i nadzór BHP nad warunkami pracy w przedsiębiorstwach), ale też prowadzi dodatkowe programy profilaktyczne, których celem jest wychwycenie nieprawidłowości w organizacji BHP w zakładzie i usunięcie ich, zanim doprowadzą do nieszczęścia. W ostatnich latach taki program jest realizowany wobec małych budów, gdzie pracownicy często pracują bez szkolenia BHP i odpowiednich zabezpieczeń (pisaliśmy o tym tutaj https://www.bezpiecznapraca.pl/bhp-na-budowie-kontrola-pip/).

Podstawowe cele kontroli PIP

Kontrola PIP na budowie ma jeszcze jeden cel – zmniejszenie liczby wypadków przy pracy. Sektor budowlany jest o tyle istotny w działaniach Inspekcji, że wiele wypadków przy pracy to zdarzenia o poważnych konsekwencjach (takich jak śmierć czy trwałe kalectwo). Niebezpieczeństwo potęgują także substancje i technologie stosowane w budownictwie (np. substancje łatwopalne, chemikalia) oraz rodzaje prac, które są szczególnie niebezpieczne dla osób niemających odpowiedniego szkolenia BHP lub uprawnień (np. prace na wysokości).

Wielokrotnie problemem jest też niewłaściwy nadzór na budowie, nie zapewniający odpowiedniej kontroli nad wykonywanymi pracami i zachowaniem pracowników. A niefrasobliwe zachowania zatrudnionych (np. rezygnacja ze środków ochrony indywidualnej, ignorowanie procedur) bywają nader często przyczyną wypadku przy pracy.

Kontrola PIP – czy jest się czego bać?

Wizyta inspektorów na placu budowy dla wielu pracodawców jest stresująca. Rzadko zdarza się, by Inspekcja nie znalazła żadnych problemów z zakresu BHP lub błędów w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej…

Do kontroli PIP w województwie mazowieckim można się łatwo przygotować, zamawiając u nas audyt BHP. Obsługujemy budowy w Pruszkowie, Piastowie, Grodzisku i Ożarowie Mazowieckim oraz inne firmy w okolicy Warszawy. Podczas audytu skontrolujemy dokumentację pracowniczą (szkolenia BHP i badania lekarskie), przeprowadzimy przegląd stosowanych procedur, organizacji pracy i rozwiązań technicznych i pomożemy poprawić te rozwiązania, które inspekcja pracy podczas kontroli może kwestionować. Więcej o przygotowaniach i przebiegu kontroli można znaleźć też na naszym blogu – https://www.bezpiecznapraca.pl/kontrola-pip-jak-sie-przygotowac/.

Protokół pokontrolny i jego konsekwencje

Warto pamiętać, że po każdej kontroli inspektor wystawia dokument (protokół) w którym opisuje stwierdzone uchybienia i nakazuje ich usunięcie, jednocześnie podając termin ich zakończenia. Część zaleceń może zostać wydana na bieżąco, jeszcze w trakcie kontroli (przed wydaniem protokołu). Te decyzje należy zrealizować od razu, bo zagrażają one bezpośrednio zdrowiu i życiu zatrudnionych.

W przypadku poważnego lekceważenia przepisów BHP (takich jak np. brak zabezpieczeń przy pracach na wysokości, brak badań i szkoleń BHP zatrudnionych na budowie ludzi) inspektor może wstrzymać budowę, skierować zawiadomienie do prokuratury lub nałożyć grzywnę.

Pracodawca ma prawo niezgodzenia się zarówno z treścią protokołu, jak i z pisemną decyzją nakazową inspektora. W obu przypadkach może się odwołać – ma na to 7 dni od otrzymania stosownego dokumentu. W przypadku protokołu może również wnieść zastrzeżenia, jeżeli stan w nim opisany nie odpowiada stanowi faktycznemu. Gdy zostaną one uznane, protokół może zostać zmieniony lub uzupełniony o dodatkowe informacje.

Obowiązkiem pracodawcy jest również zgłoszenie Inspekcji, że zalecenia zostały wprowadzone.