Ocena ryzyka zawodowego nigdy nie jest zakończona

Wielu pracodawcom wydaje się, że ocena ryzyka zawodowego jest czynnością jednorazową. Nic bardziej mylnego. Ocena ryzyka jest ciągłym procesem, który powinien być okresowo uruchamiany, by zaktualizować i uzupełnić informacje.

Ocena ryzyka zawodowego – główne informacje

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy należy do obowiązków pracodawcy. Powinien on dla każdego stanowiska przygotować taki dokument, w którym określi jakie zagrożenia może spotkać pracownik podczas wykonywania obowiązków, jak im przeciwdziałać i jak właściwie wykonywać zleconą pracę. Ocena jest uzupełniana przez szkolenia BHP – instruktaż stanowiskowy, w czasie trwania którego zatrudniony uczy się praktycznych umiejętności.

Najważniejsze wytyczne ocen ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego:

  • Powinna być przeprowadzana regularnie, w określonych odstępach czasu. Jednorazowa ocena nie wystarcza. Stosowane w zakładzie rozwiązania BHP powinny być cały czas monitorowane i – gdy np. pojawią się nowe zalecenia lub przepisy prawne dotyczące danego stanowiska – musi zostać zaktualizowana. Podobną sytuacją będzie np. udostępnienie na rynku nowych metod, procedur lub narzędzi, które pozwalają minimalizować ryzyko dla pracownika (np. ulepszonych środków ochrony osobistej, zabezpieczeń maszyny).
  • Nie istnieje „uniwersalna” ocena ryzyka na danym stanowisku. Każda powinna być przeprowadzana indywidualnie, z uwzględnieniem warunków, organizacji, procesów pracy oraz wiedzy i doświadczenia pracownika. Skopiowanie oceny z innej firmy lub skorzystanie z gotowych wzorów może nie spełnić wymogów stawianych tego typu dokumentowi.
  • Ocenę ryzyka zawodowego należy obowiązkowo zaktualizować, gdy w procesie, organizacji pracy lub technologiach wykorzystywanych na danym stanowisku coś się zmienia. Podobnie jest w przypadku zmiany maszyny lub urządzenia, z którego korzysta pracownik podczas wykonywania obowiązków oraz wtedy, gdy wskutek postępowania wyjaśniającego po wypadku przy pracy wskazano nieprawidłowości w ocenie ryzyka lub okazała się ona niekompletna.
  • Każda ocena powinna być właściwie udokumentowana (jest to niezbędne nie tylko w czasie kontroli PIP). Dokument powinien zawierać datę sporządzenia oceny, opis stanowiska pracy z konkretami (m.in. używanymi maszynami, opisem zadań, stosowanymi substancjami i występowaniem szkodliwych czynników) oraz proponowane sposoby przeciwdziałania zagrożeniu. Musi też opisywać w jaki sposób czynniki mogą negatywnie wpływać na osoby zatrudnione na tym stanowisku i wskazywać jak ograniczyć ryzyko pogorszenia się ich stanu zdrowia (m.in. proponując odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej).

Brak właściwie sporządzonych ocen ryzyka zawodowego może być jedną z przyczyn wypadku przy pracy. Pracownik, nie wiedząc z jakimi zagrożeniami spotyka się w trakcie wykonywania swoich obowiązków, nie będzie mógł się skutecznie przed nimi chronić. Nieaktualna lub niedopasowana do stanowiska pracy ocena uniemożliwi mu zadbanie o swoje zdrowie i może doprowadzić do tragedii. Dlatego też nadzór BHP musi regularnie monitorować aktualność i adekwatność ocen, jak również zadbać o właściwe szkolenia BHP dla pracowników, by mogli się zapoznać z tymi ocenami (szkolenie wstępne) lub odświeżyć posiadaną już wiedzę (szkolenia okresowe).

Zachęcamy wszystkie firmy z okolic Pruszkowa (Piastów, Grodzisk Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki) do skontaktowania się z nami. Przeprowadzimy audyt ocen ryzyka zawodowego w Państwa firmach i pomożemy je zaktualizować tak, by w pełni odpowiadały wymogom i warunkom pracy w zakładzie. Obsługujemy też przedsiębiorców z Brwinowa, Milanówka i innych miejscowości z okolic Warszawy, jak również firmy ze stolicy.