Cykliczna ocena ryzyka zawodowego

Cykliczna ocena ryzyka zawodowego nie jest czynnością jednorazową, ale procesem zarządzania ryzykiem w firmie. Dlatego też powinna być regularnie aktualizowana, by jak najlepiej spełniać swoje cele profilaktyczne.

Ocena ryzyka zawodowego – obowiązki pracodawcy

Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewniania swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Robi to nie tylko przez właściwe zaplanowanie obowiązków, ich organizację i szkolenia BHP dla zatrudnionych, ale również przez właściwą ocenę niebezpieczeństw, z jakimi zatrudniony może się zetknąć na swoim stanowisku. Taka ocena powinna być wykonywana indywidualnie dla każdego stanowiska.

Cykliczna ocena ryzyka zawodowego

Etapy oceny ryzyka

Jednorazowe stworzenie oceny nie kończy procesu zarządzania ryzykiem w firmie. To cykliczne działanie, którego zadaniem jest jak najlepsza ochrona zdrowia pracowników.

Po określeniu zagrożeń i osób, które będą na nie narażone, pracodawca musi zastanowić się, które z tych ryzyk są najważniejsze i ocenić zagrożenia jakie powodują. Na tej podstawie tworzy katalog działań, które mają im zapobiegać. Może on uwzględniać szereg różnorodnych działań: od zmiany organizacji pracy, ograniczenia liczby zatrudnionych narażonych na czynniki szkodliwe lub rezygnacji ze szkodliwych dla zdrowia technologii, aż po wdrożenie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Następnym krokiem jest szkolenie BHP dla pracowników, które przekazuje im powyższe informacje. Zatrudnieni mają obowiązek stosowania zalecanych przez pracodawcę środków ochronnych, a szkolenie ma ich nauczyć jak robić to poprawnie. Informuje również dlaczego te środki zostały wdrożone i z jakim zagrożeniem można się spotkać na danym stanowisku pracy.

Po wdrożeniu zaleceń nadzór BHP powinien sprawdzić, czy działają one zgodnie z teoretycznymi założeniami, czyli czy faktycznie chronią pracowników przed niebezpieczeństwem występującym na ich stanowiskach pracy. Działania te powinny być prowadzone na bieżąco, by w porę móc wyłapać pojawiające się problemy lub nieadekwatne do zagrożeń rozwiązania. Jeżeli takie się pojawią, cykl oceny ryzyka zawodowego rozpoczyna się od nowa: pracodawca definiuje zagrożenia i wdraża nowe sposoby zapobiegania im, a nadzór BHP kontroluje czy spełniają one swoje zadanie.

Cykliczność oceny ryzyka zawodowego pozwala zapewnić stały nadzór nad ryzykiem i wyeliminować te elementy, które nie przeciwdziałają mu wystarczająco skutecznie. Regularne monitorowanie sytuacji ułatwia wychwycenie potencjalnych błędów w ocenie lub określenie niewłaściwie dobranych środków ochronnych. Jednocześnie skłania pracodawcę i nadzór BHP do stałego kontrolowania poziomu bezpieczeństwa pracy, dzięki czemu łatwiej wyłapać uchybienia (np. niewłaściwe stosowanie środków ochrony indywidualnej przez pracownika) i przeciwdziałać im.