Aktualności i przepisy BHP

Artykuły dotyczące tematyki przepisów BHP i szkoleń BHP.

Nadzór BHP a społeczna inspekcja pracy

Nadzór BHP a społeczna inspekcja pracy

Nadzór BHP sprawowany przez pracodawcę może w niektórych firmach być uzupełniany działaniami społecznej inspekcji pracy. Jest to organ powoływany przez pracowników, którego zadaniem jest dbałość o przestrzeganie przepisów prawa pracy i zasad BHP w firmie.

Przeczytaj więcej »
Nadzór BHP i szkodliwe czynniki środowiska pracy

Nadzór BHP i szkodliwe czynniki środowiska pracy

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnianie pracownikom warunków pracy, które będą dla nich bezpieczne i nie doprowadzą do rozwinięcia się choroby zawodowej lub powstania urazu. Pracodawca wykonuje ten obowiązek przeprowadzając analizy ryzyka zawodowego, prowadząc szkolenia BHP, sprawując nadzór BHP i stosując środki zapobiegające wystąpieniu chorób zawodowych.

Przeczytaj więcej »
Audyt BHP

Audyt BHP – kiedy warto go wykonać?

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w firmach często kuleje – pracodawcom brakuje odpowiedniej wiedzy i czasu, a nadzór BHP nad pracownikami nie jest wystarczający. W efekcie często dochodzi do wypadków przy pracy, które zmuszają do baczniejszego przyjrzenia się sytuacji w firmie. To idealny moment na audyt BHP i wskazanie, jakie zmiany można wprowadzić, by zatrudnieni pracowali w warunkach niezagrażających ich zdrowiu.

Przeczytaj więcej »
Monitoring w firmie

Monitoring w firmie

Niektórzy pracodawcy chcieliby monitorować zachowania pracowników w firmie, by móc kontrolować to, jak wykonują swoje obowiązki i chronić tajemnice handlowe przedsiębiorstwa. Jednak zainstalowanie monitoringu w pomieszczeniach firmowych jest obwarowane wieloma ograniczeniami, wynikającymi zarówno z RODO, jak i z Kodeksu Pracy.

Przeczytaj więcej »
Nadzór BHP i działania ppoż. w miejscu pracy

Nadzór BHP i działania ppoż. w miejscu pracy

Mające miejsce w budownictwie wypadki (m.in. na budowach w Warszawie i Grodzisku Mazowieckim) pokazują, że kwestie związane z bezpieczeństwem ppoż. bywają zaniedbywane. Tymczasem ryzyko wystąpienia pożaru lub wybuchu w miejscu pracy można ograniczyć przez właściwy nadzór BHP oraz zastosowanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Jak prawidłowo przeprowadzić ocenę ryzyka i podjąć właściwe działania ppoż. w miejscu pracy?

Przeczytaj więcej »
Nadzór BHP

Nadzór BHP nad wykonywaniem pracy

Pracodawcy z Pruszkowa i okolicy Warszawy, z którymi współpracujemy, często zastanawiają się, kiedy wymagany jest stały nadzór BHP nad wykonywaniem przez pracownika swoich obowiązków. Jest to jasno określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).

Przeczytaj więcej »
Nadzór BHP w budownictwie - wykorzystanie dronów

Nadzór BHP w budownictwie – wykorzystanie dronów

Nowoczesne technologie coraz częściej są wykorzystywane do monitorowania przestrzegania prawa. Przeprowadzono już pierwsze próby zastosowania dronów m.in. do kontroli ruchu drogowego, badania składu spalin z kominów czy przestrzegania BHP na budowie. Maszyny latające spisały się doskonale.

Przeczytaj więcej »