Aktualności i przepisy BHP

Artykuły dotyczące tematyki przepisów BHP i szkoleń BHP.

Wracają obowiązkowe szkolenia BHP

Wracają obowiązkowe szkolenia BHP

Od 1 lipca został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego, wprowadzony z powodu wirusa Covid-19. Dla pracodawców oznacza to powrót do obowiązków, które zostały zawieszone w związku z pandemią. Są to m.in. obowiązkowe szkolenia BHP

Przeczytaj więcej »
Zasady BHP przy pracy zdalnej

Zasady BHP przy pracy zdalnej

Praca zdalna już na stałe zagościła w polskim systemie prawnym. Wiele osób pracujących przy komputerze (m.in. naszych klientów z Warszawy, Pruszkowa, Piastowa czy Grodziska Mazowieckiego), decyduje się łączyć tradycyjne formy wykonywania obowiązków z pracą zdalną. Często jednak zapominają, że stanowisko do pracy w domu również musi spełniać wymogi BHP i ergonomii.

Przeczytaj więcej »
Szkolenie BHP dla stażysty

Szkolenie BHP dla stażysty

Staż jest rozwiązaniem, które pozwala zdobyć doświadczenie i umiejętności pracy w zawodzie. Stażysta nie jest pracownikiem, ale ma obowiązek odbycia szkolenia BHP oraz poddania się badaniom lekarskim. Korzysta również z innych uprawnień pracowniczych w zakresie profilaktyki zdrowia oraz z zagwarantowanych bezpiecznych warunków pracy.

Przeczytaj więcej »
Szkolenia podnoszące kwalifikacje

Szkolenia BHP a szkolenia podnoszące kwalifikacje

Szkolenia BHP są obowiązkowe dla wszystkich pracowników i zabronione jest podejmowanie pracy bez ich ukończenia. Są one realizowane w czasie pracy, opłacane przez pracodawcę, a za spędzony na nich czas pracownik otrzymuje wynagrodzenie. Pracodawca może również skierować pracownika na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. Nie zawsze są one obowiązkowe i często powstaje problem z ich rozliczeniem. Nie ma bowiem zgodności czy czas odbywania takiego szkolenia zaliczać do czasu pracy.

Przeczytaj więcej »
Szkolenia BHP poza czasem pracy

Szkolenia BHP poza czasem pracy

Szkolenie BHP powinno się odbywać w czasie pracy. W uzasadnionych przypadkach może mieć miejsce przed lub po albo też w dniu wolnym, ale wówczas pracodawca ma obowiązek rozliczenia tego czasu jako nadgodzin lub rekompensaty w postaci dodatkowego dnia wolnego.

Przeczytaj więcej »
Odmowa uczestnictwa w szkoleniach BHP

Odmowa uczestnictwa w szkoleniach BHP

Pracownik ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniach BHP, a pracodawca powinien zorganizować i opłacić takie kursy dla osób zatrudnionych. Co jednak w sytuacji, gdy mimo wyznaczenia terminu pracownik odmawia wzięcia udziału lub nie pojawia się na szkoleniu?

Przeczytaj więcej »