Szkolenia BHP poza czasem pracy

Szkolenie BHP powinno się odbywać w czasie pracy. W uzasadnionych przypadkach może mieć miejsce przed lub po albo też w dniu wolnym, ale wówczas pracodawca ma obowiązek rozliczenia tego czasu jako nadgodzin lub rekompensaty w postaci dodatkowego dnia wolnego.

Szkolenie BHP – rodzaje

Szkolenia BHP poza czasem pracy

Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla wszystkich osób zatrudnionych w firmie. Nowy pracownik nie ma prawa podjąć się wykonywania obowiązków bez zapoznania się z obowiązującymi w zakładzie zasadami BHP, poznania aktualnych przepisów, ocen ryzyka zawodowego i zasad bezpiecznego wykonywania swojej pracy. Dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przewidziano również instruktaż stanowiskowy. To szkolenie BHP, podczas którego kierownik (lub inna osoba np. brygadzista) demonstruje prawidłowy proces pracy na maszynie i korzystania z urządzeń. Celem tego szkolenia jest nauczenie nowego pracownika jak bezpiecznie obchodzić się z maszynami niezbędnymi w jego pracy.

Terminy szkolenia BHP

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, szkolenie wstępne powinno się odbyć przed rozpoczęciem pracy. Kolejne kursy BHP (okresowe) są organizowane w wybranych odstępach czasu lub w razie wystąpienia innych okoliczności (np. zmian w procesie produkcji).

Czas pracy definiowany jest jako ten czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Co do zasady, wszystkie szkolenia BHP powinny się odbywać w czasie pracy, jednak nie zawsze jest to możliwe. Jeżeli szkolenie odbywa się poza godzinami pracy, wówczas powinno zostać rozliczone jako godziny nadliczbowe (zgodnie z art. 1511 KP). Pracownik może zrezygnować z dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych i zamiast tego złożyć wniosek o udzielenie czasu wolnego od pracy w tym samym wymiarze godzin (art. 1512 KP).

W sytuacji, gdy szkolenie BHP ma miejsce w dniu wolnym od pracy (np. w weekend), wówczas pracownik, do końca okresu rozliczeniowego, powinien otrzymać inny dzień wolny od pracy (zgodnie z art. 1513 KP).