Aktualności i przepisy BHP

Artykuły dotyczące tematyki przepisów BHP i szkoleń BHP.

Stanowisko pracy biurowej - wymogi BHP

Stanowisko pracy biurowej – wymogi BHP

Stanowisko pracy administracyjno – biurowej powinno być zorganizowane nie tylko zgodnie z normami bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również spełniać wymagania ergonomii, zapewniając pracownikom wygodę podczas wypełniania swoich obowiązków. Niestety, niektóre ze stanowisk biurowych sprawiają wrażenie, że zostały przygotowane ad hoc i bez uwzględnienia obowiązujących przepisów.

Przeczytaj więcej »
Kontrola PIP

BHP na budowie – kontrola PIP

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi w 2022 roku kampanię „Budowa. STOP wypadkom”. W jej ramach kontrolowane są place budów pod kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa pracy na budowach, polegająca na wskazaniu i usunięciu bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia pracowników.

Przeczytaj więcej »
Obowiązki pracodawcy w zimie

Obowiązki pracodawcy w zimie

W okresie zimowym pracodawca ma dodatkowe obowiązki w zakresie zapewniania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przede wszystkim jest to obowiązek zachowania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, wyposażenia pracowników w zimową odzież i zapewniania im ciepłych posiłków regeneracyjnych.

Przeczytaj więcej »