Aktualności i przepisy BHP

Artykuły dotyczące tematyki przepisów BHP i szkoleń BHP.

Temperatura pracy zgodna z BHP

Temperatura pracy zgodna z BHP

Jaka temperatura w pracy jest zgodna z BHP? Lipcowa fala upałów w 2023r wzbudziła pytania o zakres temperatur jaki powinien obowiązywać w pracy. Zarówno niskie, jak i wysokie temperatury rodzą dodatkowe obowiązki po stronie pracodawcy.

Przeczytaj więcej »
Kontrola PIP na budowie

Kontrola PIP na budowie

Co ma na celu kontrola PIP na budowie i co będą sprawdzali inspektorzy? Branża budowlana jest jedną z najczęściej kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Wynika to zarówno z dużej liczby wypadków przy pracy (również tych najcięższych), jak i z wielu zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać zatrudnieni w budowlance.

Przeczytaj więcej »
Nadzór BHP a praca młodocianych

Nadzór BHP a praca młodocianych

Z końcem września ub.r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.06.2023, regulujące nowe zasady BHP pracy młodocianych. Zawiera ono zaktualizowany wykaz prac, do których osoby poniżej 18 roku życia nie są dopuszczane lub są dopuszczane warunkowo. Pracodawcy znajdą tam również dodatkowe wytyczne dotyczące oceny ryzyka zawodowego i nadzoru BHP nad pracą nieletnich.

Przeczytaj więcej »
Wracają obowiązkowe szkolenia BHP

Wracają obowiązkowe szkolenia BHP

Od 1 lipca został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego, wprowadzony z powodu wirusa Covid-19. Dla pracodawców oznacza to powrót do obowiązków, które zostały zawieszone w związku z pandemią. Są to m.in. obowiązkowe szkolenia BHP

Przeczytaj więcej »
Nadzór BHP a społeczna inspekcja pracy

Nadzór BHP a społeczna inspekcja pracy

Nadzór BHP sprawowany przez pracodawcę może w niektórych firmach być uzupełniany działaniami społecznej inspekcji pracy. Jest to organ powoływany przez pracowników, którego zadaniem jest dbałość o przestrzeganie przepisów prawa pracy i zasad BHP w firmie.

Przeczytaj więcej »