Aktualności i przepisy BHP

Artykuły dotyczące tematyki przepisów BHP i szkoleń BHP.

Przewożenie towarów niebezpiecznych ADR

Klasyfikacja ADR- zmiany w 2021r.

Przewożenie towarów niebezpiecznych zostało uregulowane w umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Zawarty w niej spis towarów ADR jest co dwa lata uaktualniany.

Przeczytaj więcej »
Przewóz paliwa

Przewóz paliwa – wyłączenia przepisów ADR

Umowa ADR reguluje zasady przewozu substancji niebezpiecznych, m.in. paliwa (benzyny i oleju napędowego). Zgodnie z jej zapisami, transport odbywa się zgodnie z określonymi procedurami, mającymi zminimalizować ryzyko wyrządzenia szkód środowisku i ludziom. Kierowcy muszą odbyć specjalne szkolenia ADR, poznając te zasady, jak również ucząc się zasad pierwszej pomocy i procedur ratunkowych. Kursy ADR organizuje nadzór BHP.

Przeczytaj więcej »
Chemikalia w zakładzie pracy

Chemikalia w zakładzie pracy – europejski system REACH

Substancje niebezpieczne są stosowane w wielu gałęziach przemysłu, stanowiąc zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Ponieważ często nie można zrezygnować z ich użytkowania (np. ze względu na proces technologiczny), konieczne stało się zapewnienie bezpieczeństwa osobom pracującym z kontakcie z chemikaliami.

Przeczytaj więcej »
Materialy niebezpieczne w firmie

Materiały niebezpieczne w firmie

Duża część firm w swojej działalności korzysta z materiałów niebezpiecznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Korzystanie z tych substancji w procesach technologicznych wiąże się z dodatkowymi obowiązkami po stronie pracodawcy i pracowników.

Przeczytaj więcej »