Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy przygotowała nową kampanię promującą BHP. Jej celem jest zwrócenie uwagi na substancje niebezpieczne, z którymi pracownicy mogą się spotkać podczas wykonywania swoich obowiązków. Kampania będzie prowadzona w latach 2018 -2019.

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

Wybór tematyki nie jest przypadkowy. Z substancjami niebezpiecznymi pracownicy mogą się spotkać nie tylko w transporcie ADR, branży chemicznej czy przemysłowej, ale również np. w usługach czy edukacji. Według badań EU-OSHA, ponad 1/3 przedsiębiorstw korzysta z substancji uważanych za niebezpieczne.

W wielu przypadkach nie jest prowadzona odpowiednia profilaktyka. Zatrudnieni nie odbywają właściwych szkoleń BHP, a często nawet nie wiedzą, że mają kontakt z toksycznym pyłem czy gazami. Problemem jest też pierwsza pomoc w przypadku zatrucia lub skażenia – nie wszyscy wiedzą, jak jej udzielić.

Skutkiem niewłaściwej profilaktyki są choroby: nowotwory, choroby płuc i skóry. Częstym efektem są również uszkodzenia narządów wewnętrznych, które mogą być przyczyną innych zachorowań.

Chcąc zminimalizować ryzyko i zwiększyć świadomość pracowników, EU-OSHA rozpoczęła kampanię dotyczącą substancji niebezpiecznych. Skupia się ona głównie na przekazywaniu rzetelnych informacji i wiedzy o tych substancjach, poprawie ocen ryzyka zawodowego oraz eliminacji ich z użycia (jeżeli jest to możliwe).

W trakcie trwania kampanii pracownicy mają dowiedzieć się więcej o skutkach stosowania takich substancji i nauczyć się przed nimi chronić w sposób skuteczny. Wzmocniony ma być również nadzór BHP nad użytkowaniem preparatów, w szczególności tych, które mają działanie rakotwórcze.