Przewóz towarów niebezpiecznych wózkami widłowymi

Przewóz towarów niebezpiecznych wózkami widłowymi – kiedy potrzebne są dodatkowe uprawnienia do transportu ADR?

Kierowcy wózków widłowych poruszający się po zakładzie pracy, mogą transportować towary, które zaliczają się do substancji / towarów niebezpiecznych. Zgodnie z przepisami prawa, osoby zajmujące się takim transportem powinny być do niego przygotowane, tak by uniknąć negatywnych konsekwencji kontaktu z tego typu substancjami.

Czy szkolenia ADR są konieczne?

Zakres szkoleń zależy od zakresu przewozu.

Przewóz towarów niebezpiecznych wózkami widłowymi

Jeżeli pracownik zajmuje się również załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych, powinien mieć ważne szkolenia do przewozu substancji niebezpiecznych, zgodnie z wymogami Umowy ADR. Celem szkoleń jest przekazanie zatrudnionemu informacji o specyfice tych substancji, nauka procedur ich bezpiecznego transportowania oraz postępowanie w sytuacji wypadku przy pracy, wraz z pierwszą pomocą dla poszkodowanych.

Szkolenia BHP z zakresu ADR odbywają się zazwyczaj w 3 częściach: ogólnej, kursu stanowiskowego (który powinien być dopasowany do obowiązków i okoliczności w jakich pracuje zatrudniony) oraz kursu pierwszej pomocy (procedur ratunkowych). Jak wszystkie szkolenia BHP, również i te powinny być regularnie powtarzane i aktualizowane (szczególnie w sytuacjach gdy zmienia się Umowa ADR lub związane z nią przepisy).

Inaczej jest w sytuacji, gdy kierowca wózka widłowego nie zajmuje się załadunkiem i rozładunkiem substancji niebezpiecznych, a jedynie transportuje je na terenie zakładu. Wówczas szkolenia ADR nie są konieczne.

Nadzór BHP powinien jednak dopilnować, by kierowca znał karty charakterystyk substancji niebezpiecznych które transportuje, by w przypadku narażenia życia lub zdrowia mógł skutecznie zareagować na zagrożenie i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym.