Czy zainstalowanie kamery na hali produkcyjnej jest legalne? Czy pracodawca może monitorować swoich pracowników w każdym pomieszczeniu firmy? Jakie są ograniczenia przy instalacji monitoringu wizyjnego w miejscu pracy?

Monitoring pracowników – co może pracodawca?

Czy zainstalowanie kamery na hali produkcyjnej jest legalne? Czy pracodawca może monitorować swoich pracowników w każdym pomieszczeniu firmy? Jakie są ograniczenia przy instalacji monitoringu wizyjnego w miejscu pracy?

Kiedy można instalować monitoring pracowników?

Pracodawcy coraz chętniej korzystają z nowych technologii. Monitorowanie zakładu pracy jest jedną z nich. Jednak zakładając kamery na terenie firmy muszą się liczyć z ograniczeniami. Precyzuje je Kodeks Pracy w art. 222§1 KP.

Monitoring może być zainstalowany jedynie wtedy, gdy ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników, ochronie mienia lub tajemnicy firmy oraz kontroli produkcji. Zabronione jest wykorzystywanie go do innych działań, np. sprawdzania godzin pracy lub tworzenia filmów promocyjnych z udziałem zatrudnionych. Nie wolno instalować ukrytych kamer, o których zatrudnieni nie wiedzą. Co ważne, jedynie obraz powinien być nagrywany – zabronione jest nagrywanie dźwięku (np. rozmów pracowników).

Ograniczenia dotyczą również miejsc, które można „podglądać”. Zabronione jest to w niektórych pomieszczeniach, gdzie mogłoby naruszać prywatność pracownika: szatniach, przebieralniach, pomieszczeniach sanitarnych oraz stołówkach. Nie wolno instalować kamery w lokalu, gdzie ma siedzibę zakładowa organizacja związkowa. Od powyższych ograniczeń są wyjątki, ale pracodawca musi uzasadnić, że interes stojący za zainstalowaniem kamery jest ważniejszy niż ochrona prywatności.

Obowiązki pracodawcy w związku z monitoringiem pracowników

Pracodawca musi z wyprzedzeniem poinformować pracowników o tym, że kamery będą instalowane (przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uruchomieniem). Informacja taka powinna zostać przekazana tak by każdy mógł się z nią zapoznać, np. przesłana na firmowy e-mail lub wywieszona na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń. Powinien zamieścić również informację w regulaminie pracy lub zbiorowym układzie pracy, jeżeli takie są w jego firmie.

W informacji musi się znaleźć cel prowadzenia monitoringu (zgodny z wytycznymi Kodeksu Pracy), zakres i sposób zastosowania kamer. Powinna ona precyzyjnie wskazywać, gdzie są zamontowane i jaki obszar jest objęty nagrywaniem. Pracodawca ma również obowiązek oznakowania stref, które są objęte monitoringiem (znakami lub dźwiękowo).

Zmiany dotyczą również nowych pracowników. Każdy przyjmowany do pracy powinien nie tylko odbyć szkolenia BHP, zapoznać się z zasadami pierwszej pomocy i ryzykiem zawodowym na swoim stanowisku, ale również zostać poinformowany o tym, że w zakładzie pracy prowadzony jest monitoring. Brak takiej informacji będzie traktowany jak nagrywanie z ukrycia.

Nagrania z monitoringu można przechowywać do 3 miesięcy. Okres sten ulega przedłużeniu, gdy nagranie jest wykorzystywane w sprawie jako dowód. Wówczas można je przetrzymywać do czasu zakończenia postępowania.