Jak wybrać dobry kurs dla opiekunek małych dzieci?

Wiele firm zajmujących się szkoleniami BHP lub inną działalnością trenerską organizuje kursy dla dziennych opiekunek małych dzieci (do lat 3). Jak wybrać ten, który faktycznie jest dobry i rzetelnie przygotuje do pracy w nowym zawodzie? Wystarczy zwrócić uwagę na kilka szczegółów.

Program zatwierdzany przez Ministerstwo

Każdy legalny i odbywający się zgodnie z prawem kurs dla opiekunek dzieci do lat 3 powinien być prowadzony zgodnie z programem, zatwierdzanym wcześniej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Musi on uwzględniać szorki zakres wiedzy, potrzebnej do opieki nad maluchem: od kwestii związanych z rozwojem psychofizycznym dziecka, aż po umiejętność animacji zabaw i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Program szkolenia oferowanego przez Bezpieczną Pracę został zatwierdzony w Ministerstwie i uwzględnia wszelkie umiejętności, które mogą się przydać opiekunce. By jeszcze lepiej przygotować szkolone osoby do pełnienia tej roli kładziemy duży nacisk na praktykę. Na naszych szkoleniach dla opiekunek można sprawdzić swoją wiedzę w działaniu, co znacznie ułatwia późniejszą pracę z maluchami. Uczestnicy kursów dla opiekunek organizowanych przez Bezpieczną Pracę często podkreślali, że właśnie praktyka dała im pewność w późniejszych działaniach i pozwoliła zachować zimną krew w każdej sytuacji.

Kadra trenerska

Kurs opiekunek dzieci do lat 3Z pustego nawet Salomon nie naleje, warto więc przyjrzeć się uprawnieniom kadry trenerskiej, które poprowadzi kurs dla dziennych opiekunek. Musi ona mieć odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i – co równie ważne – potrafić ją przekazać w zrozumiały sposób.

W trakcie szkoleń zawodowych dla opiekunek organizowanych przez Bezpieczną Pracę dbamy o to, by uczestnicy mogli spotkać się z osobami znającymi temat opieki nad dziećmi nie tylko w teorii. Wybieramy również tych trenerów, którzy potrafią przekazywać swoją wiedzę i stworzyć dobrą atmosferę do nauki oraz współpracy. Uczestniczki naszych szkoleń często podkreślają, że szkolenie przebiegało bezstresowo i w dobrej atmosferze, a trudne zagadnienia omówione została w prosty i zrozumiały sposób. Zaletą dla wielu uczestników były również kameralne grupy umożliwiające każdemu aktywny udział w szkoleniu.

Kandydatki i kandydaci na opiekunkę dzieci do lat 3

Szkolenia dla dziennych opiekunek maluchów prowadzone są w formie otwartej – każdy może się zapisać, uczestniczyć w nich i otrzymać certyfikat. Jednak nie wszystkie firmy informują o ograniczeniach, jakie prawo wprowadza dla osób wykonujących ten zawód. Przede wszystkim muszą to być osoby niekarane za umyślne przestępstwa, a także niepozbawione władzy rodzicielskiej.

Uczestnicy szkoleń dla dziennych opiekunów organizowanych przez Bezpieczną Pracę są informowani już na wstępie o tych ograniczeniach. Dzięki temu nie podejmują się realizacji kursu zawodowego, który i tak nie pozwoli im na wykonywanie funkcji opiekuna małych dzieci. Duży nacisk w trakcie szkoleń kładziemy również na warunki, jakie spełniać musi pomieszczenie przeznaczone na klub dziecięcy lub żłobek. Uczestniczki kursów Bezpiecznej Pracy często podkreślały, że nasze szkolenia zawodowe dobrze przygotowały je do wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez gminę i pozwoliły uzyskać wymarzone zlecenie na prowadzenie opieki nad dziećmi.

Zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach opiekuna dziennego dzieci do lat 3. Gwarantujemy najwyższe standardy pracy i dużą porcję praktycznych umiejętności.