Szkolenia dla opiekunek dziennych małych dzieci

Kurs: Dzienny Opiekun

Osoba, która ukończy kurs będzie miała możliwość sprawowania dziennej opieki nad dziećmi do lat 3. Ukończenie kursu uprawnia do startowania w konkursach ogłaszanych przez samorządy na zatrudnienie w charakterze dziennego opiekuna.

Kurs: Dzienny opiekunUWAGA! Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw zmieniła zasady zatrudniania opiekuna dziennego. Opiekun dzienny może być zatrudniany przez gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program kursu obejmuje:
130 godzin warsztatów
30 godzin praktyk – praktyki są realizowane w żłobkach lub klubach malucha. Miejsce praktyk zapewnia Pracownia. Istnieje możliwość odbycia praktyki w aktualnym miejscu zatrudnienia lub placówce wskazanej przez Uczestników kursu.

Zakresy programowe realizowane na kursie podstawowym:
1. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
2. Prawidłowa opieka pielęgnacyjna i żywienie dziecka 0 – 3 lata
3. Zabawa jako forma stymulowania rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
4. Kreowanie pozytywnego środowiska społecznego i wychowawczego. Współpraca z instytucjami lokalnymi
5. Kształtowanie pozytywnych relacji z rodzicami dziecka
6. Dokumentacja rozwoju dziecka
7. Trudności wychowawcze i metody radzenia sobie z nimi
8. Kompetencje opiekuna dziecięcego

Program został zatwierdzony przez przez ministerstwo pracy i polityki społecznej decyzją nr 31/2013

Termin realizacji kursu:
15 marzec 2014 roku
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie zaocznym (co drugi weekend)
w godzinach 9.00 – 17.00

Cena kursu:
1250 zł dla korzystających z praktyk Nowa Niższa Cena
1000 zł dla odbywających praktyki we własnym zakresie
Wpisowe – 250 zł – wliczone w cenę kursu

Istnieje możliwość opłaty w ratach:
Wpisowe – 250 zł
I rata – 500/500 zł  płatne do dnia rozpoczęcia kursu
II rata – 400/250 zł płatna do 15 kwietnia 2014

III rata – 350/250 zł płatna do 15 maj 2014

Miejsce realizacji kursu:
Miejskie Przedszkole nr 13 ul. Antka w Pruszkowie.

Kontakt telefoniczny: 227584220, 601341953

Do pobrania: Formularz zgłoszenia w PDF »

Zapisy i kontakt »

Sending