Walka z monotonią pracy

Chociaż większość osób skarży się raczej na nadmiar obowiązków i zbyt małą ilość czasu na ich wykonanie, monotonia jest jedną z częstych przyczyn prowadzących do popełniania błędów i wypadków przy pracy.

Walka z monotonią pracyZautomatyzowanie procesów produkcyjnych spowodowało, że rola człowieka sprowadza się jedynie do kontrolowania ich przebiegu lub wykonywania pojedynczych czynności w ciągu linii produkcyjnej. Jednostajność wykonywanych czynności w dłuższych okresach czasu może być obciążająca dla organizmu. Niezmienność sytuacji i brak zróżnicowania bodźców powodują zmiany psychofizyczne, m.in. spadek ciśnienia tętniczego, wpływający na zwiększenie senności i postępujący brak koncentracji. Wraz z nimi spada czujność i uwaga, zaczynają pojawiać się błędy i pomyłki mogące prowadzić nawet do poważnego wypadku przy pracy. U zatrudnionych przy pracach monotonnych obserwuje się także obniżenie wydajności.

Walka z monotonią pracy polega najczęściej na przełamaniu jej jednostajnego charakteru. Najczęściej pracownicy otrzymują dodatkowe zadania do wykonania (zmieniające rytm wykonywanych czynności, dostarczające innych bodźców i pozwalające skoncentrować uwagę na odmiennych działaniach).

Równie często stosowanym sposobem jest zmiana organizacji pracy (np. poprzez wprowadzenie dodatkowych przerw, częstszych rotacji) lub zmiana technologiczna (wdrożenie nowej technologii np. nowych maszyn, których obsługa nie jest psychicznie uciążliwa dla człowieka lub nie odbywa się w stałym rytmie). Monotonię pracy pozwalają także rozproszyć dodatkowe bodźce, np. muzyka.