Zasady zwrotu wydatków poniesionych na okulary

Pracownicy, którzy w trakcie badań okresowych, wstępnych lub kontrolnych otrzymają od lekarza zalecenie stosowania okularów do prac przed monitorem, mają prawo do refundacji ich kosztów przez pracodawcę.

Zasady zwrotu wydatków poniesionych na okularyRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r., nr 148, poz. 973) nie reguluje szczegółowo zasad refundacji – pracodawca może je ustalać samodzielnie. Najczęściej jest to robione w formie aktów wewnętrznych danej firmy. Pracodawca określa w nich zasady zwrotu poniesionych wydatków, ich wysokość oraz częstotliwość wymiany okularów.

Coraz częściej pojawia się w nich również termin, do zakończenia którego pracownik musi dostarczyć dokumenty potwierdzające zakup okularów. Wskazane jest, by był on tak ustalony, żeby pracownik mógł swobodnie wybrać odpowiedni zakład optyczny, który zdąży zrealizować zlecenie.