Środki ochrony indywidualnej – jakie wymagania muszą spełniać?

Środki ochrony indywidualnej mają za zadanie zabezpieczać pracowników przed szkodliwym wpływem warunków pracy na ich zdrowie i życie. By jednak były w pełni skuteczne, muszą spełniać określone wymagania, wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Certyfikat CECertyfikat CE i podstawowe wymagania

Na mocy art. 7 § 1 środki ochrony indywidualnej muszą przede wszystkim spełniać swoją funkcję – zabezpieczania pracownika przed zagrożeniami spotykanymi w środowisku pracy, w sposób nie utrudniający wykonywania obowiązków (np. w wyniku zbyt dużej wagi, trudności w stosowaniu, ograniczaniu możliwości ruchu). Producent powinien również zadbać o to, by były one zgodne z obowiązującymi normami – posiadały certyfikat CE oraz deklarację zgodności.

Instrukcja użytkowania

Każdy ze środków ochrony indywidualnej musi mieć również dołączoną instrukcję, zawierającą informacje o zasadach stosowania, odpowiedniej pielęgnacji i przechowywaniu (ze wskazaniem środków czyszczących i konserwujących, które można stosować), skuteczności oraz klasie ochrony, a także o sposobach bezpiecznego transportowania. Instrukcja musi również zawierać informacje o dacie produkcji, ważności (trwałości) oraz częstotliwości przeprowadzania ewentualnych przeglądów (jeżeli są wymagane). Wszystkie te dane powinny być na bieżąco dostępne dla pracownika, który będzie korzystał ze wskazanych środków ochrony indywidualnej tak, by przed użyciem mógł się on upewnić, że spełniają one swoją funkcję i że są bezpieczne w eksploatacji. Dlatego też instrukcja powinna być napisana w języku polskim, w sposób zrozumiały dla każdego, a w przypadku, gdy środki ochrony indywidualnej będą dystrybuowane poza granicami Polski – również w językach urzędowych państw dystrybucji.