Zabezpieczenie PPOŻ w firmach

Podstawowe przepisy dotyczące ochrony przed pożarem znaleźć można w ustawie z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351) i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Wskazują one obowiązki i określają odpowiedzialność za zabezpieczenie ppoż. w firmach.

Zabezpieczenie PPOŻ w firmachObowiązkiem właściciela budynku (a także osoby fizycznej, prawnej, organizacji lub instytucji) jest zabezpieczenie go przed ogniem (art. 3.1 Ustawy).

Musi on wyposażyć budynek w odpowiedni sprzęt gaśniczy, zadbać by instalacje i rozwiązania techniczne spełniały normy ppoż. oraz przeszkolić osoby pracujące w nim w zakresie ewakuacji i przepisów ppoż. Ma on również uprawnienia do prowadzenia przeglądów i tworzenia instrukcji przeciwpożarowych (ale nie może ich jednocześnie opiniować).

Pracodawca może się wspierać wiedzą inspektora ochrony przeciwpożarowej lub zlecić mu wykonanie powyższych zadań. Inspektor ma uprawnienia do szkoleń pracowników, kontroli przestrzegania norm i przepisów ppoż., a także pełni funkcje doradcze. Zajmuje się on również sprawdzaniem, czy sprzęt gaśniczy jest sprawny i czy zostały wykonane wymagane prawem przeglądy okresowe.