Służba BHP nie funkcjonuje jak należy

Tematem marcowego posiedzenia Rady Ochrony Pracy była m.in. ocena funkcjonowania służby BHP w przedsiębiorstwach. Jak pokazują kontrole prowadzone przez PIP, w wielu z nich nie pracuje ona tak jak powinna. Co ciekawe, problemy związane z jej funkcjonowaniem nie zmieniają się od lat.

Służba BHP nie funkcjonuje jak należyDo najczęstszych zarzutów należy lekceważenie okresowych analiz BHP (nie są one przeprowadzane w ponad 1/3 skontrolowanych firm). Kolejnymi ujawnionymi problemami działania służby są niedociągnięcia związane z kontrolą czy zasady BHP są przestrzegane przez pracowników (17% firm) oraz brak aktywnych prób wprowadzania zmian na płaszczyznach technicznej i organizacyjnej, których celem byłoby zapobieganie zagrożeniom.

To najczęstsze zarzuty jakie postawiła pracodawcom PIP w 2015 roku. W kolejnych latach (2016-17) były one podobne.

Kontrole pokazały również, że instytucja służby BHP bywa lekceważona przez pracodawców. W zeszłym roku ponad połowa z nich nie utworzyła takiej służby i nie zleciła zadań związanych z bezpieczeństwem pracy osobom zatrudnionym lub ekspertom zewnętrznym, mimo że powinna to zrobić (były to firmy zatrudniające powyżej 100 pracowników).