Kto może prowadzić szkolenia wstępne BHP?

Zgodnie z prawem, każdy pracownik podejmujący pracę na nowym stanowisku musi zostać przeszkolony. Obowiązuje go odbycie instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego.

Kto może prowadzić szkolenia wstępne BHPPierwsze szkolenie (ogólne) polega na zaznajomieniu nowozatrudnionego z generalnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W mniejszych zakładach prowadzi je pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba. W większych firmach jest to zazwyczaj przedstawiciel służby BHP lub specjalista BHP spoza zakładu pracy. Osoby te mają za zadanie przekazanie informacji o obowiązkach i prawach związanych z byciem pracownikiem, a także zapoznanie z regulaminami pracy. Elementem szkolenia jest również kurs udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż stanowiskowy jest specjalistycznym szkoleniem, które odbywa się na wybranym stanowisku pracy. Tutaj prawo nakłada ograniczenia dotyczące szkoleniowca. Musi to być osoba wyznaczona przez pracodawcę i posiadająca wiedzę na temat pracy na danym stanowisku oraz ukończone szkolenie BHP dla nadzoru. Instruktaż może poprowadzić również ekspert zewnętrzny BHP, ale nie może tego zrobić służba BHP.

W trakcie instruktażu stanowiskowego pracownik zapoznaje się z zasadami bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków na danym stanowisku pracy, dowiaduje się o ryzyku zawodowym oraz pracuje pod okiem instruktora, który ocenia, czy jest już gotowy do samodzielnego wykonywania powierzonych mu obowiązków.