Orzecznictwo wypadek

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za wypadek przy pracy na zasadzie ryzyka (orzecznictwo)

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (z dnia 21 września 2017 r. III APa 13/17) podtrzymał wyrok sądu I instancji dotyczący odpowiedzialności pracodawcy za wypadek przy pracy na zasadzie ryzyka.

Orzecznictwo wypadekW powyższej sprawie jeden z pracowników (kierownik magazynu) nie zachował odpowiednich procedur bezpieczeństwa, przebywając w zasięgu pracy wózka widłowego. Na skutek wypadku został osobą niepełnosprawną. Domagał się od pracodawcy odszkodowania i renty twierdząc, że pracodawca odpowiada na zasadzie ryzyka.

Sąd I instancji jedynie częściowo podzielił argumentację powoda, wskazując, że to jego zaniedbania i lekceważenie zasad BHP w dużej mierze przyczyniło się do wypadku (na poziomie 70%). Pozostałe 30% winy przypisano spółce, która odpowiadała na zasadzie ryzyka, ponieważ prowadzona przez nią działalność opiera się na korzystaniu z sił przyrody.

Spółka zakwestionowała wyrok, wskazując, że prace na magazynie nie spełniają kryteriów działalności opartej na korzystaniu z sił przyrody, a tym samym wydarzenie powinno być rozpatrywane na zasadzie winy.

Sąd Apelacyjny odrzucił argument spółki, wskazując na to, że jej działalność należy oceniać jako całość (czyli brać pod uwagę profil działalności przedsiębiorstwa), a nie dzielić na dowolne części. Tym samym spółka – mimo częściowej winy pracownika za wypadek – ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.