Rok 2016 wg raportu PIP

Jak co roku, Państwowa Inspekcja Pracy podsumowała swoje działania. Raport za 2016 rok przynosi ciekawe wnioski. Niestety, pokazuje również, że problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w wielu firmach są bagatelizowane, co znajduje odbicie w danych statystycznych.

Rok 2016 wg.raportu PIPGarść statystyk

PIP w 2016 roku przeprowadziła ponad 82 tysiące kontroli. Podlegało im 67,7 tysięcy pracodawców. W efekcie tych działań ponad 70 tysięcy pracowników zyskało bezpieczniejsze warunki wykonywania swoich obowiązków. Inspektorzy odzyskali 184 mln zł należnych ze stosunku pracy, jak również doprowadzili do zawarcia 8,8 tysiąca umów o pracę. Ponad 2000 pracodawców wzięło udział w programach prewencyjnych PIP.

Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy najczęściej miały miejsce w branży przemysłowej i budowlanej, na stanowiskach kierowców (operatorów maszyn) oraz przy pracach fizycznych. Prawie 40% wypadków było spowodowane przez przyczyny leżące po stronie pracownika, a 50% wynikało z błędnej organizacji. Niektóre z wypadków wynikały z niewłaściwego szacowania ryzyka zawodowego na danym stanowisku. Pozytywne jest to, że r/r spadła ilość wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Umowy

PIP zajmował się również sprawdzaniem podstaw zatrudnienia. Analizowane było prawie 4000 umów cywilnoprawnych pod kątem spełniania przez nie warunków umowy o pracę. Na podstawie oceny inspektorów zakwestionowano prawie 38% takich umów (a w budownictwie niemal połowę!). Taki stan rzeczy wynika nie tylko z niechęci pracodawców do ponoszenia obciążeń finansowych i wiązania się na dłużej z pracownikiem, ale również z odmowy pracowników (nie chcą umów o pracę). Wielu z nich traktuje swoje obowiązki jako aktywność sezonową lub dorywczą.

Pierwsza kontrola

Oprócz działań kontrolnych PIP pomaga również przedsiębiorcom dostosować swoje warunki pracy do wymogów prawa i zapewnić bezpieczeństwo zatrudnionym. Służy temu program pierwsza kontrola, który skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Inspektorzy przygotowują wnioski i doradzają, jak poprawić warunki pracy. W 2016 odwiedzili 10 tysięcy firm. Aż 98% z nich otrzymało zalecenia, pouczenia i wnioski, co świadczy o tym, że zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy nie były dobrze realizowane. Tylko 2% (czyli 200 firm) funkcjonowało zgodnie z zasadami BHP.
W 2016 roku PIP prowadził również działania szkoleniowe, doradcze i prewencyjne.

Pełny Raport PIP za 2016 rok jest dostępny na stronie:
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/176401/Sprawozdanie%202016.pdf#page=115.