Dodatkowe kontrole na stacjach paliwowych

Wdrożenie dyrektywy 2009/126/WE oraz 2014/99/UE do prawa krajowego spowodowało zmiany w ustawie o dozorze technicznym. Inspektorzy zyskali możliwość kontrolowania urządzeń do wychwytywania par paliwa.

Dodatkowe kontrole na stacjach paliwowychCelem dyrektyw jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. Podczas tankowania szkodliwe substancje (takie jak np. ozon) uwalniają się do atmosfery. Mają temu przeciwdziałać urządzenia wychwytujące je i przesyłające z powrotem do zbiornika głównego. Na mocy obowiązującego prawa (Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie) każda stacja powinna być w takie urządzenia wyposażona. Dzięki nowelizacji, zarówno istnienie takich urządzeń, jak i ich sprawność będą kontrolowane okresowo przez inspektorów UDT, WDT i TDT.