Praca w upale

Letnie dni są uciążliwe dla pracowników ze względu na wysokie temperatury. Dotyczy to nie tylko osób pracujących na otwartej przestrzeni, ale również w biurach. Czy pracodawca powinien zapewnić im dodatkowe środki minimalizujące wpływ upału?

Maksymalna temperatura

Praca w upale

Tak, chociaż przepisy nie określają maksymalnej temperatury w jakiej mogą pracować zatrudnieni.
Jednak wraz z jej wzrostem spada efektywność, dlatego też w interesie każdego pracodawcy jest utrzymanie jej na optymalnym poziomie (ok. 20°C). Do najskuteczniejszych sposobów walki z upałem w pomieszczeniach należy dobra wentylacja, klimatyzacja oraz wszystkie inne metody pozwalające zmniejszyć nasłonecznienie pomieszczenia (np. rolety).

Obowiązki pracodawcy w okresie upałów

Pracodawca ma również obowiązki, związane z pracą ludzi w upalne dni. Każdy zatrudniony powinien mieć dostęp do napojów przez cały czas pracy. W przypadku osób pracujących w pomieszczeniach obowiązek ten powstaje, gdy temperatura przekracza 29°C; dla pracujących na zewnątrz – powyżej 25°C. Druga grupa pracowników powinna mieć możliwość skorzystania nie tylko z wody, ale również z napojów wzbogaconych o sole mineralne i witaminy.

Pracodawca może również skrócić dzień pracy lub wprowadzić dodatkowe przerwy na odpoczynek, przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia.

Zakaz pracy w upały

Zakaz pracy w upały dotyczy jedynie pracowników młodocianych. Kodeks Pracy zabrania im wykonywania obowiązków zawodowych gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza jest wyższa niż 65%. Nadzór BHP powinien regularnie kontrolować, czy zasada ta jest przestrzegana.